Eglė Laumelienė / 2020 m. rugpjūčio 6 d.
Pirmų klasių sąrašai ir kita informacija pirmokams bus skelbiami rugpjūčio 27 d. mokyklos tinklapyje.
Eglė Laumelienė / 2020 m. rugpjūčio 4 d.
PATVIRTINTA Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V- 533

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklės

Kiekvienas asmuo, įeidamas į sporto aikštyną, patvirtina, susipažįsta su  taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Aikštyno teritorija stebima vaizdo kameromis.

1. Šios taisyklės reglamentuoja Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Progimnazija) lauko sporto aikštyno (toliau – aikštynas) naudojimo tvarką.

2. Aikštynas yra skirtas Progimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų), nuomos sutartis sudariusių fizinių ir juridinių asmenų naudojimui bei svečiams. Progimnazijos bendruomenės nariams, darbuotojams ar nuomos sutartis sudariusiems asmenims paprašius svečiai privalo užleisti aikšteles.

3. Aikštyną prižiūri Progimnazijos administracija. Visi aikštyno naudotojai privalo klausyti administracijos atstovo (direktoriaus ar jo įgaliotų prižiūrėti tvarką aikštyne asmenų (budėtojo, sargo ar kitų asmenų) nurodymų dėl aikštyno naudojimo.

4. Aikštyno naudotojai privalo laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose reikalavimų, elgtis saugiai ir atsakingai, yra atsakingi už savo saugumą. Baigus žaisti lauko aikštyne naudotojai PRIVALO  surinkti savo paliktas šiukšles. Aikštyno nesutvarkius, tokie naudotojai nebus į jį įleidžiami.

5. Už padarytą žalą atlyginama LR įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštyne ir naudojimosi aikštynu taisyklių laikymąsi atsakingi nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai.

6. Aikštyne draudžiama:

6.1. vedžioti naminius gyvūnus;
6.2. važinėti dviračiais ir kitomis ratinėmis transporto priemonėmis. Dviračiai ir kitos transporto priemonės turi būti paliekamos šalia aikštyno;
6.3. vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis;
6.4. dėvėti sporto aikštyno dangai netinkančią avalynę su aštriais pado elementais (pvz. aukštakulnius batelius, lauko vejos futbolo batelius ir pan.);
6.5. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas svaiginimosi medžiagas; naudoti šašlykines ar kitus prietaisus su atvira ugnimi ar žarijomis,  triukšmauti, garsiai leisti muziką, vartoti necenzūrinius žodžius.
6.6. Progimnazija pasilieka sau teisę asmenims, sistemingai nesilaikantiems taisyklių, apriboti naudojimąsi aikštynu.
Eglė Laumelienė / 2020 m. rugpjūčio 4 d.
Atmintinė pirmokui
Plunksnakotis – 2 vnt.
Rašalo kapsulės  mėlynos – 1 rink.
Paprastas pieštukas – 2vnt.
Trintukas- 1 vnt.
Penalas.
Spalvoti pieštukai, 12 spalvų – 1 rink.
Drožtukas  su konteineriuku – 1 vnt.
Flomasteriai,  12 spalvų – 1 rink.
Liniuotė – 1 vnt. Tinkama penalui.
Žirklės bukais galais  – 1 vnt.
Sausi klijai  – 1 vnt.
Mokyklinis sąsiuvinis 
1 klasei 12 lapų, linija- 5 vnt.
Mokyklinis sąsiuvinis  1 klasei 12 lapų, langeliais- 5 vnt.
Aplankai sąsiuviniams – 10 vnt.
Aplankas sąsiuviniams susidėti (kartoninis , A5 formato) 1 vnt.
Aplankalai  (įvairių dydžių vadovėlių, pratybų sąsiuvinių ir kitų spaudinių apsaugai) .
Albumas akvarelei A4 – 1 vnt.
Albumas akvarelei A3  – 1 vnt.
Popierius spalvotas dvipusis A4,  įvairių spalvų- 1 rink.
Guašas  – 1 rink.
Teptukų rinkinys   – 1 rink.
Indelis vandeniui  – 1 vnt.
Paletė dažams maišyti,  plastikinė su įdubimais – 1 vnt.
Maišelis sportinei aprangai – 1 vnt.
Sportiniai batai (geriau su lipukais arba neslidžiais raišteliais).
Sportinė apranga.
Šokių bateliai.

DĖMESIO: Vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių nepirkite. Papildomas priemones pasakys mokytojos rugsėjo mėn.
Administratorius / 2020 m. liepos 20 d.
Pilaitės gyventojai jau gali naudotis atnaujintu mokyklos aikštynu.
Koronaviruso pandemija reiškia, kad bendruomenės susiduria su netikrumu ir tai gali paveikti vaikų ir paauglių psichikos sveikatą. Anna Freud Centras parengė bukletą su patarimais, kaip paremti mokyklos darbuotojus šiuo nelengvu laikotarpiu. Mokyklos yra priešakinėje linijoje, ir vaidina ypatingą vaidmenį palaikant bendruomenes pandemijos metu. Todėl Annos Freud centras rengia rekomendacijas ne tik vaikams bei specialistams, bet ir mokykloms.  
 • Formuokite teigiamą elgesį
 • Bendraukite aiškiai ir nuosekliai
 • Siūlykite įvairią pagalbą
 •  Skatinkite rūpintis savimi
 •  Paremkite platesnę mokyklos bendruomenę
 • Atkreipkite dėmesį į pažeidžiamus vaikus 
Pradinės mokyklos aplinka:
 • Organizuokite dažnesnį bendravimą su vaikų tėvais ar globėjais, rengdami nedidelius pranešimus/tekstus
 • Užtikrinkite, kad su tėvais bus bendraujama įvairiomis formomis, įskaitant raštinius pranešimus
 • Nukreipkite tėvus/globėjus į kitus patikimus informacijos šaltinius, kai tai reikalinga
 • Nurodykite keletą būdų ir laikų, kuomet tėvai gali su jumis susisiekti, įskaitant staigaus uždarymo atvejį
 • Užtikrinkite kunigo arba tikybos mokytojo palaikymą vaikams ir jaunuoliams individualiai, nedidelėmis grupėmis ir klasės diskusijų metu – dalintis informacija su vaikais ir atsakyti į jų klausimus
 • Planuokite pagalbos teikimą pažeidžiamiems bendruomenės nariams tuo atveju, jei mokykla būtų uždaryta
 Vidurinė mokykla:
 • Konferencijos specifinėmis temomis
 • Ilgesnis individualaus konsultavimo laikas
 • Mažesnis pamokų skaičius
Plačiau skaitykite prisegtame dokumente.
Prisegti failai
Paskutinėmis savaitėmis valdžios žmonės kalbėjo apie karantino atšaukimą. Buvo ir yra kuriami planai,
kaip „sušvelninti situaciją“, ir nors daugybė žmonių pajus palengvėjimą, šis metas yra susijęs ir su
netikrumu, iššūkiais bei neprognozuojamumu.
Labai svarbu, kad tėvai ir vaikai būtų sąmoningi, galvotų apie naują laiką (karantino pabaigą), ir kokią
įtaką šis metas gali turėti jiems. Kaip įveikti karantino švelnėjimo iššūkius? Kaip sėkmingai laviruoti tarp
besitęsiančių ir atšauktų ribojimų?
1. Atpažinkite pokyčius;
2. Kalbėkite su vaikais apie pokyčius, kuriuos jie patirs;
3. Planas „naujoms normoms“;
4. Būkite atviri visiems rūpesčiams;
5. Rūpinkitės savimi;
6. Užsiimkite savistaba ir žvelkite į ateitį.
Plačiau skaitykite prisegtame dokumente.
     Įgyvendinant 2017 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu“ sudarome sąlygas mokinių ir visos mokyklos bendruomenės narių įdomiam, prasmingam ir aktyviam laisvalaikio praleidimui atveriant mokyklų erdves, stadionus, aikštynus. 

     Informuojame, kad vasaros atostogų metu (liepos–rugpjūčio mėnesiais)   Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenės nariai pirmadieniais–penktadieniais, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, gali naudotis:
 • sporto sale  nuo 10:00 val. iki 14:00 val. (būtina turėti tinkamą avalynę); atėjus sportuoti būtiona  užsiregistruoti pas budintį darbuotoją ;
 •  progimnazijos biblioteka nuo 10:00 val. iki 14:00 val.;  norintys naudotis biblioteka užsiregistruoja  mokyklos raštinėje  (101 kabinetas); 
 • kitomis erdvėmis  (mokyklos koridoriuje žaisti stalo tenisą) nuo 10:00 val. iki 14:00 val.; užsiregistruoja  mokyklos raštinėje  (101 kabinetas);  
Progimnazijos direktorius                                             Eugenijus Manelis
Eglė Laumelienė / 2020 m. liepos 2 d.
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl
visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio
ugdymo programą pirmoje klasėje įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti
prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Užpildytą prašymą – paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklai.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinęsistemą www.spis.lt<http://www.spis.lt>
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos
mokiniams skyrimas <https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas->
užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.
lt<mailto:sis@vilnius.lt>;
– siųsti Socialinių išmokų skyriui, adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
– Sociainių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (konsultuos, prašymą besikreipiančio
asmens vardu užpildys specialistas);
– pateikti užpidytą prašymo-paraiškos orginalą Martyno Mažvydo progimnazijos raštinei, Vydūno g.17A,
LT-06206 Vilnius (kitą darbo dieną perduodama Socialinių išmokų skuriui paštu arba elektroninėmis ryšio
priemonėmis).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos
mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19
„Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
Rima Striogaitė / 2020 m. birželio 30 d.
Esame ne tik lietuvių kalbos mokytojos, bet ir klasių vadovės, dažnai organizuojančios išvykas
auklėtiniams. Pasitarusios dėl programos su Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininke Jolanta
Gelūnaite, birželio 22 d. dalyvavome profesinių kompetencijų tobulinimo renginyje/edukacinėje
išvykoje-seminare „Mokinių pažintinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse aplinkose /Ukmergės
kraštas“.
Seminaro pradžioje lankėmės Ukmergės Senamiesčio progimnazijoje, kuri yra vienintelė Lietuvoje
bendrojo lavinimo mokykla, turinti teleskopą. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida
Krikštaponienė ir progimnazijos direktorius Arūnas Kerza papasakojo, kaip kilo idėja atgaivinti
Senamiesčio mokyklos observatoriją, kokius darbus reikėjo atlikti atnaujinant patalpą, įrangą. Ateityje
čia galės lankytis ne tik kitų rajono mokyklų mokiniai, bet ir suaugusieji.
Nuo miesto centre stūksančio piliakalnio pasigrožėjusios Ukmerge, nuvykome į Užulėnio kaimą-
Prezidento Antano Smetonos gimtinę. Aplankėme ir Užugirio dvarą prie vaizdingo Lėno ežero. Išvykos
pabaigoje grožėjomės Taujėnų dvaro, ilgą laiką buvusio Radvilų giminės vasaros rezidencija, parko
grožiu. Šiose vietose vyksta etnografinio pobūdžio,lietuvių kalbos, istorijos, gamtos edukaciniai renginiai
bei ekskursijos, įdomios mokiniams ir mokytojams.
Taigi tik 74 km nuo Vilniaus nutolusiame Ukmergės mieste ir jo apylinkėse galima mokiniams parodyti
daug gražių vietų ir svarbių objektų.
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas