Įgyvendinant 2017 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu“ sudarome sąlygas mokinių ir visos mokyklos bendruomenės narių įdomiam, prasmingam ir aktyviam laisvalaikio praleidimui atveriant mokyklų erdves, stadionus, aikštynus. 

     Informuojame, kad vasaros atostogų metu (liepos–rugpjūčio mėnesiais)   Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenės nariai pirmadieniais–penktadieniais, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, gali naudotis:
  • sporto sale  nuo 10:00 val. iki 14:00 val. (būtina turėti tinkamą avalynę); atėjus sportuoti būtiona  užsiregistruoti pas budintį darbuotoją ;
  •  progimnazijos biblioteka nuo 10:00 val. iki 14:00 val.;  norintys naudotis biblioteka užsiregistruoja  mokyklos raštinėje  (101 kabinetas); 
  • kitomis erdvėmis  (mokyklos koridoriuje žaisti stalo tenisą) nuo 10:00 val. iki 14:00 val.; užsiregistruoja  mokyklos raštinėje  (101 kabinetas);  
Progimnazijos direktorius                                             Eugenijus Manelis
Eglė Laumelienė / 2020 m. liepos 2 d.
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl
visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio
ugdymo programą pirmoje klasėje įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti
prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Užpildytą prašymą – paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklai.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinęsistemą www.spis.lt<http://www.spis.lt>
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos
mokiniams skyrimas <https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas->
užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.
lt<mailto:sis@vilnius.lt>;
– siųsti Socialinių išmokų skyriui, adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
– Sociainių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (konsultuos, prašymą besikreipiančio
asmens vardu užpildys specialistas);
– pateikti užpidytą prašymo-paraiškos orginalą Martyno Mažvydo progimnazijos raštinei, Vydūno g.17A,
LT-06206 Vilnius (kitą darbo dieną perduodama Socialinių išmokų skuriui paštu arba elektroninėmis ryšio
priemonėmis).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos
mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19
„Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
Rima Striogaitė / 2020 m. birželio 30 d.
Esame ne tik lietuvių kalbos mokytojos, bet ir klasių vadovės, dažnai organizuojančios išvykas
auklėtiniams. Pasitarusios dėl programos su Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininke Jolanta
Gelūnaite, birželio 22 d. dalyvavome profesinių kompetencijų tobulinimo renginyje/edukacinėje
išvykoje-seminare „Mokinių pažintinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse aplinkose /Ukmergės
kraštas“.
Seminaro pradžioje lankėmės Ukmergės Senamiesčio progimnazijoje, kuri yra vienintelė Lietuvoje
bendrojo lavinimo mokykla, turinti teleskopą. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida
Krikštaponienė ir progimnazijos direktorius Arūnas Kerza papasakojo, kaip kilo idėja atgaivinti
Senamiesčio mokyklos observatoriją, kokius darbus reikėjo atlikti atnaujinant patalpą, įrangą. Ateityje
čia galės lankytis ne tik kitų rajono mokyklų mokiniai, bet ir suaugusieji.
Nuo miesto centre stūksančio piliakalnio pasigrožėjusios Ukmerge, nuvykome į Užulėnio kaimą-
Prezidento Antano Smetonos gimtinę. Aplankėme ir Užugirio dvarą prie vaizdingo Lėno ežero. Išvykos
pabaigoje grožėjomės Taujėnų dvaro, ilgą laiką buvusio Radvilų giminės vasaros rezidencija, parko
grožiu. Šiose vietose vyksta etnografinio pobūdžio,lietuvių kalbos, istorijos, gamtos edukaciniai renginiai
bei ekskursijos, įdomios mokiniams ir mokytojams.
Taigi tik 74 km nuo Vilniaus nutolusiame Ukmergės mieste ir jo apylinkėse galima mokiniams parodyti
daug gražių vietų ir svarbių objektų.
Vilma Junevičienė / 2020 m. birželio 30 d.
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl
visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio
ugdymo programą pirmoje klasėje įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti
prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Užpildytą prašymą – paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 (A) forma pridedama) galima
pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklai.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt<http://www.spis.lt>
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos
mokiniams skyrimas <https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas->
užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.
lt<mailto:sis@vilnius.lt>;
– siųsti Socialinių išmokų skyriui, adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
– Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (konsultuos, prašymą besikreipiančio
asmens vardu užpildys specialistas);
– pateikti Martyno Mažvydo progimnazijos raštinei, Vydūno g.17A, LT-06206 Vilnius užpildytą prašymo –
paraiškos originalą (kitą darbo dieną perduodama Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis
ryšio priemonėmis).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos
mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19
„Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
Kristina Jūraitė / 2020 m. birželio 26 d.
Birželis Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniams – tai ne tik mėnuo, pranašaujantis mokslo metų
pradžią, bet kartu ir kūrybinių gebėjimų taikymo laikotarpis. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
parengė ir pristatė klasėms projektų temas, parengė darbų atlikimo aprašus. Kiekvienas mokinys
pasirinko projektą, kuris būtų įdomus, naudingas ir leistų pritaikyti ne tik rašybos, gramatikos įgūdžius,
bet ir panaudoti literatūros žinias.
5-8 klasių projektinei veiklai vadovavo mokytojos: J. Ratautienė, V. Subačiūtė, R. Maslauskienė, J.
Jakubickaitė, D. Kadzevičienė, E. Palubinskienė, D. Kasiulevičienė, R. Striogaitė. 5-6 klasių mokiams
buvo siūlomos dvi temos: ,,Pasaulis gražesnis su knyga”, ,,Vaikų balsas”, 7-8 klasių mokiniams: ,,Misija
Sibiras” ir ,, Virtuali išvyka į lietuvių rašytojo memorialinį muziejų”.
Džiaugiamės, kad mokiniai nepabijojo iššūkių, drąsiai rinkosi temas ir aktyviai įsitraukė į projektinę
veiklą.
Projekte ,,Pasaulis gražesnis su knyga“ dalyvavo 5-6 kl. mokiniai parodė, kaip jų skaitomos knygos
padaro pasaulį gražesnį, mokiniai namuose fotografavo, filmavo ir kūrė skaidres. Darbe trumpai pristatė
knygą, argumentavo, kodėl būtent tokią knygą pasirinko, samprotavo, kuo skaitymas žavus bręstančiam
jaunam žmogui, pateikė patikusios knygos rekomendaciją draugams. Mokiniai, pasirinkę projektą ,,Vaikų
balsas“, sukūrė skaidres, kur paaiškino, kas yra vaikų teisės, pateikė, jų nuomone, svarbiausias vaikų
teises bei kiekvieną atskirai apibūdino.
Vaikai ne tik sukūrė projektą, bet ir jį pristatė klasės draugams. Projektų pristatymai vyko Teams
platformoje. Mokiniams pavyko nugalėti scenos baimę kalbant viešai. Vaikai susikaupę ir atidūs klausėsi
vieni kitų pristatymų, fone buvo girdėti susižavėjimo šūksniai.
Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė
Mokiniai mokydamiesi gamtos mokslų nuotoliniu būdu birželio 1-15 dienomis vykdė projektines veiklas. Gilindami išmoktą  teoriją, atliko projektus savo gyvenamojoje aplinkoje: 
  •  5 klasės mokiniai  rinko  gyvenamosios aplinkos herbariumą, mokėsi herbariumo atlikimo metodus;
  • 6 klasės mokiniai mokėsi augalų lapalakščių sandaros ir jų įvairovės, įvardino lapalakščių tipus;
  • 7 klasės mokiniai ieškojo augančių kerpių ant įvairių paviršių savo gyvenamojoje aplinkoje;
  • 8 klasės mokiniai tyrinėjo  žiedus ir jų sandarą. 
Biologijos mokytojai
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. birželio 25 d.
Mokiniai mokydamiesi anglų kalbos nuotoliniu būdu birželio 1-15 dienomis vykdė projektines veiklas.
Šiais mokslo metais pagrindiniai uždaviniai buvo: paskatinti 5–8 klasių mokinius domėtis karjeros
galimybėmis, sudaryti sąlygas mokiniams dirbant individualiai ir grupėse, susipažinti su įvairiais
informacijos šaltiniais, jų paieškos būdais, sudaryti sąlygas mokiniams išsakyti nuomonę apie savo
pasirinktą profesiją, kaip pritaikyti žinias praktikoje, organizuoti kūrybines veiklas, per kurias mokinių
sukurti darbai atspindėtų jų kūrybiškumą, išradingumą.
Karjeros ugdymas integruotas renkantis temas:
5kl.-Sportas ir aš
6kl.-Muzika ir aš
7kl.-Mano karjera
8kl.-Išradimai/ išradėjai
Koliažai: Eglės Bridikienės, Loreta Kamarauskienės ir Irenos Makauskytės
Vilma Junevičienė / 2020 m. birželio 25 d.
2020 m. birželio 1-17 dienomis 5-8 klasių mokiniai rengė fizinio ugdymo projektus.
„SVAJONIŲ JUDRIOSIOS PERTRAUKOS“ – 5 klasių mokinių parengti projektai.
5e kl. mokinys Ąžuolas Žibūda pristatė savo svajonių judriosios pertraukos viziją. Svajonių judriosios
pertraukos suteiks galimybes pajudėti, žaisti mėgiamus judriuosius ir sportinius žaidimus bei užsiimti
savo mėgstama fizine veikla. 5p klasės mokinės Rusnės Neniškytės svajonių judriosios pertraukos yra
šokių programos „Just Danc“. 5b kl. mokinys Ignas Starovoitovas pasidalino Lietuvos mokyklų judriųjų
pertraukų pavyzdžiais.
„FIZINIO UGDYMO PAMOKA/UŽSIĖMIMAS GAMTOJE“ – 6 klasių mokinių projektų tema.
6b kl. mokiniai: Vakaris Kertenis, Liepa Kaminskaitė, Kamilė Andriulytė, Augustas Kertenis, Saulė
Janutėnaitė parengė video projektą „Mankšta gamtoje“. 6b kl. mokinys Airidas Bajus projekte „Fizinio
ugdymo užsiėmimas gamtoje“ atliko apklausą Sportuoju lauke, konstatavo mažą vaikų fizinį aktyvumą ir
vaikų antsvorio didėjimą. 6e kl. mokinys Matas Vaškevičius akcentavo mankštos svarbą ir šaudyklinio
bėgimo atlikimą bei fizinio ugdymo naudą. 6pp kl. mokinė Smiltė Marija Sabakonytė sukūrė video filmuką
„Sportuoju kieme“, pristatydama apšilimo svarbą, parodydama badmintono sportinių užduočių atlikimą,
Kendamos žaidimą ir bėgimą.
„LINKSMOSIOS ESTAFETĖS/ KLIŪČIŲ RUOŽAS“ – 7 klasių projektinės veiklos temos.
7b kl. mokinys Danielius Riuka projekte „Linksmosios estafetės“ akcentavo, kad estafetės ugdo
sportiškumą, propaguoja sporto šakas, formuoja įgūdžius sportuoti visą gyvenimą ir suteikia kiekvienam
galimybes sportuoti. 7p klasės mokinės Augustina Budrytė, Evelina Maslovskytė pristatė projektą „Sporto
kliūčių ruožai Pilaitėje“. Dviračiais apvažiavo Pilaitę, nufotografavo kliūčių, treniruoklių zonas, aikšteles,
vykdė apklausą. Pilaitėje yra pakankamai kliūčių ruožų, atliekant sportinius pratimus, užduotis, jaunimo
fiziniam aktyvumui plėtoti. 7p klasės mokinė Gabrielė Vasmanaitė parengė projektą „Lengvosios atletikos
ir žiemos sporto šakų estafetės“. Estafetės – viena iš įdomiausių sričių, pritraukiančių daugiausiai žiūrovų.
Estafetės labai daug prisideda prie sporto populiarinimo. 7f kl. mokinė Evelina Žarina pristatė linksmųjų
estafečių variantus.
„ŽALIOJI SPORTO ERDVĖ PILAITĖJE“ – 8 klasių mokinių projekto tema.
8b kl. mokinė Miglė Jūraitė pristatė sportavimą prie Pilaitės piliakalnio: bėgimą į piliakalnį, sportinių
užduočių atlikimą piliakalnio viršuje, prie skersinio ir krepšinio lentos. 8c, 8d klasių mokinės: Dominyka
Dumbauskaitė, Lina Demeško, Agnė Gaižutytė, Liveta Ruškutė, Aurelija Sėliukaitė, Smiltė Tamošiūnaitė,
Gabija Tarvydaitė rengdamos projektą „Žaliosios sporto erdvės Pilaitėje“ nagrinėjo sporto fotografijos
aspektus. 8c, 8d klasės mokinės pristatė nuotraukas. Žaliosios sporto erdvės Pilaitėje sudaro sąlygas
visiems būti fiziškai aktyviems. 8pp kl. mokinys Ainis Urbanavičius taip pat pristatė fizinio ugdymo
projektą.
FUTBOLAS SU LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTU – 5d kl. mokinys Ąžuolas Mikolajūnas, 5p klasės
mokinys Matas Maslovas ir 5pp kl. mokinys Pijus Paplauskas birželio 1 d. Tarptautinės vaikų gynimo
dienos proga Prezidentūros kieme žaidė futbolą su Lietuvos Prezidentu Gitanu Nausėda. Ąžuolui, Matui,
Pijui žaidimas su Prezidentu – dalies svajonių išsipildymas, kuris dar labiau juos motyvavo, siekiant
sportinės karjeros ir būnat pavyzdžiu kitiems. Daugiau informacijos ir nuotraukų galerija
https://www.lrp.lt/lt/nuotrauku-galerija/2020-06/p10/?opened=popup/alb3726
Fizinio ugdymo mokytojai:
Mindaugas Gatelis, Genovaitė Tonkienė, Vilma Junevičienė, Povilas Sinkevičius
Kristina Jūraitė / 2020 m. birželio 25 d.
Spalvos mus supa nuolatos. Matome mėlyną dangų, žydinčias įvairiaspalves gėles, po lietaus danguje
nušvitusią vaivorykštę, spalvotą vaizdą kompiuteryje, televizoriuje. Tad kas gi yra spalva ir kodėl mes
matome jas įvairias?
7 a, b, c klasių mokiniai turėjo galimybę plačiau susipažintu su mus supančiu spalvotu pasauliu
atlikdami fizikos projektą „Spalvotas pasaulis“. Atlikdami projektą mokiniai aiškinosi, kokios yra
pagrindinės spalvos, kodėl jos taip vadinamos? Kaip maišomos spalvos ir kam reikalingas spalvų
maišymas? Kaip spalvų maišymasis panaudojimas buityje bei patys atliko bandymą, kaip maišosi
spalvos dailėje ir fizikoje ir paaiškino, kodėl fizikoje galime gauti baltą spalvą maišant kitas spalvas, o
dailėje – ne.
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. birželio 22 d.
„Europos klubas buvo ypatinga laiko praleidimo
forma, kuri suteikė progą pasireikšti kiekvienam. Man
ypač patiko, kai paprasti pokalbiai apie vieną temą
virsdavo ištisais debatais ir rimtomis diskusijomis, jokia
tema nebuvo per silpna ar per stipri aptarimams.
Planuoti ir ruoštis renginiams taip pat buvo smagu, tai
puikios galimybės vystyti kūrybiškumą,“-Rugilė
Baltrūnaitė, 8a klasė.
„Sveiki, aš esu Tomas Šimonis, buvęs Europos klubo
narys.
Norėčiau trumpai supažindinti, kas yra Europos klubas.
Nors prie klubo veiklos prisidėjau nedaug, bet galiu
pasakyti, kad tai yra smagi popamokinė veikla, kurioje
tu planuoji mokyklos gyvenimą, veiklą. Vėliau kai
kuriems tenka galimybė vykti į mobilumo programą kitose Europos šalyse. Tai yra tikrai gera patirtis,
todėl siūlau visiem jungtis prie Europos klubo, nes tai ir būrelis, ir linksma vieta pabūti su gerais
žmonėmis.“
„Taigi Europos klubas tai tarsi žmonių grupė, jungianti mokinius ir mokyklos veiklas. Mes esame
atsakingi už renginių organizavimą, svarbių datų paminėjimą bei svarbių problemų sprendimą.
Asmeniškai man labiausiai patiko vykdyti renginius, tai mane išmokė dirbti komandoje ir mokėti išgirsti
kitus. Tie, kurie nori prisidėti prie Europos klubo, bet dar dvejoja – tiesiog ateikit. Ten yra laukiami visi,
kurie tik nori ir nereikia kažko mokėti, nes visko, ko reikės, išmoksi ten. Palinkėsiu gerų ateinančių metų
visiems ir daug nuostabių idėjų!“-Deimantė Jevsejevaitė, 8pp klasė.
„Europos klubas man atvėrė nepaprastai daug galimybių. Išmokau bendradarbiauti, diskutuoti,
organizuoti renginius. Taip pat daug sužinojau apie pasaulyje ir mūsų mokykloje aktualius dalykus:
aplinkosaugą ir diskriminaciją. Šis būrelis nori, jog mūsų mokykla būtų vieta, kurioje visi jaučiasi gerai,
tad jis yra veiklus, ieškantis sprendimų ir juos taiko mokykloje. Susipažinau su daug nuostabių žmonių,
suartėjau su mokytojomis. Visas laikas, praleistas Europos klube, buvo naudingas.
Tai yra puiki vieta mokiniams, norintiems veikti, turintiems daug puikių idėjų. Esu laiminga, įgijusi šią
nepamirštamą patirtį!“ -Justė Jūraitė, 8b klasė.
„Pastaruosius dvejus metus dalyvavau Europos klubo veikloje ir su šiuo klubu yra susiję daugybė ryškių
ir įdomių mano gyvenime momentų. Kiekvieną kartą, kai kažkam pasakoju arba užsimenu apie
vykdomas veiklas Europos klube, pirma prisimenu Pyragų dieną ir tą dieną, kai važiavome lipdyti iš molio
su neįgaliaisiais. Tai buvo dvi ryškiausios ir man asmeniškai įdomiausios veiklos per pastaruosius dvejus
metus. Dėka šių ir daugybės kitų veiklų gavau patirties, kaip bendrauti su žmonėmis, organizuoti
renginius. Labai džiaugiuosi, kad teko dalyvauti šiame projekte,“-Nika Bukolovaitė, 8p klasė.
„Prieš ateidama į būrelį ilgai svarsčiau, dvejojau, lyg kažko bijojau ir paskutinę minutę, paskutinę
pertrauką, kai buvo galima užsirašyti, aš nusprendžiau rizikuoti. Mane gąsdino tai, jog projektas yra
dvejiems metams. Žinojau, jog aštuntoje klasėje bus sunku, ir bijojau, jog nesuspėsiu visko. Na, bet štai,
projektas man jau baigiasi ir vis dar esu sveika gyva. Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, kurios stengėsi
dėl mūsų gerovės, dėkoju patiems dalyviams už praleistą laiką kartu. Dalyvaudama šiame projekte,
pramokau atsakomybės, bendravimo, stiprybės ir papildžiau žinių bagažą apie diskriminaciją. Labai gaila,
jog tenka palikti šią mokyklą ir projektą, tačiau visada prisiminsiu šiuos dvejus metus kaip didelį žingsnį
savo gyvenime. Išties pakeitė požiūrį, paruošė ateičiai ir privertė dirbti su savimi ir kitais. Jaučiu, jog
man širdy trūks šio projekto ir mokytojų, na, bet gyvenimas nestovi, visad galima sugrįžti į prisiminimus
ar aplankyti mokyklą. Ačiū už viską, linkiu toliau ugdyti mokinius ir paleisti juos gerais žmonėmis!“
-Orinta Valavičiūtė, 8b klasė.
„Man labai patiko dalyvauti Europos klube. Temos yra labai įdomios ir visada galima siūlyti ir savo
idėjas. Visi labai draugiški ir kūrybingi. Nuostabi komanda ir džiaugiuosi, kad dalyvavau Europos Klube,“
-Meda.
„Europos klubo vykdomame Erasmus projekte dalyvavau dvejus metus! Per šiuos metus vykdžiau daug
įvairių veiklų, sužinojau daug naujų dalykų. Vienos iš man įsimintiniausių veiklų – važiavimas pas
neįgaliuosius ir lipdymas iš molio kartu su jais, kelionė į Ispaniją ir sužinojimas daugiau informacijos apie
moterų diskriminaciją toje šalyje. Tapusi šio projekto dalimi išmokau pasitikėti savimi, pasakyti savo
nuomonę prieš dideles žmonių grupes, dirbti komandoje. Ačiū noriu pasakyti mokytojoms, kurios padėjo,
kai reikėdavo pagalbos, skatindavo dalyvauti įvairiose veiklose. Tad jeigu norite išmokti dirbti komandoje,
pagerinti savo anglų kalbos gebėjimus ir pamatyti pasaulį, tapkite projekto Erasmus dalimi!!“-Monika
Ramoškaitė, 8b klasė.
Mes, mokytojai, esame dėkingi mokiniams už iniciatyvas, puikų ir atsakingą
darbą, visada gerą nuotaiką. Nuveikėme labai daug, patobulėjome visi kartu.
Dėkui dar kartą visiems komandos nariams ir iki kitų susitikimų.
Europos klubas
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas