Mokslo metų pradžios šventė vyks 2019m. rugsėjo 2d. 9.00 val.Pirmų ir penktų klasių mokiniai renkasi mokyklos vidiniame kieme.Antrų, trečių, ketvirtų, šeštų, septintų, aštuntų klasių mokiniai renkasi savo klasių kabinetuose.

Pirmų klasių mokinių sąrašai, naujai priimtų mokinių paskirstymo į klases sąrašai bus skelbiami rugpjūčio 30d. mokyklos tinklapyje.Penktų klasių mokinių sąrašai bus skelbiami rugpjūčio 30d. progimnazijos skelbimų lentoje.
Eglė Bridikienė / 2019 m. birželio 16 d.
Džiaugiamės pasiektais rezultatais ir sveikiname konkursų nugalėtojus
ir laureatus:
Vertimo ir iliustracijų konkurse laureatais tapo:
VILTĖ DUBAUSKAITĖ 8e – teksto iliustracija,
ADELĖ PETRAITYTĖ 5c – vertimas iš anglų kalbos,
JUSTINA MOLYTĖ 5a – vertimas iš anglų kalbos,
MIGLĖ DUBAUSKAITĖ 8e – vertimas iš anglų kalbos,
PATRICIJA SUBAČIŪTĖ 5p – vertimas iš anglų kalbos,
RASA VAREIKYTĖ 5d – vertimas iš anglų kalbos,
VILTĖ DUBAUSKAITĖ 8e – vertimas iš anglų kalbos.
Mokines paruošė mokytojos Asta Montrimienė, Eglė Bridikienė, Laura
Rimdžiuvienė.
Anglų kalbos konkurse „Kalbų Kengūra 2019″ laureatais tapo:
UGNIUS SIAURAITIS 3c Oranžinės Kengūros diplomas
GABIJA KASTECKAITĖ 3d Sidabrinės Kengūros diplomas
DONATAS RIMKUS 4b Sidabrinės Kengūros diplomas
DOMANTAS ŠINKŪNAS 4f Auksinės Kengūros diplomas
VYTAUTĖ KASTECKAITĖ 3d Auksinės Kengūros diplomas
GVIDAS ČEPULIS 4g Auksinės Kengūros diplomas
IEVA GRYBAUSKAITĖ 4c Auksinės Kengūros diplomas
IGNAS LEONTJEV 6e Oranžinės Kengūros diplomas
PIJUS KAKLAUSKAS 5b Oranžinės Kengūros diplomas
RASA VAREIKYTĖ 5d Sidabrinės Kengūros diplomas
AUSTĖJA BAKANAITĖ 5e Sidabrinės Kengūros diplomas
MEDA KRĖPŠTAITĖ 7pp Sidabrinės Kengūros diplomas
LIEPA TAMOŠIŪNAITĖ 8a Sidabrinės Kengūros diplomas
KASPARAS PAPLAUSKAS 7a Sidabrinės Kengūros diplomas
MANGIRDAS MIKALKĖNAS 7e Auksinės Kengūros diplomas
AISTIS RIMSA 7pp Auksinės Kengūros diplomas
UGNIUS DEVEIKA 7p Auksinės Kengūros diplomas
AISTĖ BERTULYTĖ 8d Auksinės Kengūros diplomas
AIDAS AGEJEVAS 7a Auksinės Kengūros diplomas
ROKAS BENIULIS 7pp Auksinės Kengūros diplomas
NAGLIS STANKIUS 8a Auksinės Kengūros diplomas
JOKŪBAS BRIDIKIS 8b Auksinės Kengūros diplomas
Mokinius paruošė anglų kalbos mokytojos Skaistė Poniškaitienė, Asta Montrimienė, Agnė Adamonytė,
Svetlana Politova, Laura Rimdžiuvienė, Eglė Strebulytė, Loreta Kamarauskienė, Eglė Bridikienė.
Eglė Bridikienė / 2019 m. birželio 16 d.
Erasmus+ KA2 projekto „DiscriminAction for a better IntegrARTion“ mobilumo į
Prancūziją dalyvės parengė pristatymą ir pasidalino savo patirtimi su keliomis šeštokų
ir septintokų klasėmis. Merginos papasakojo apie savo veiklas – muzikinius užsiėmimus
pagal labdaros akcijai sukurtą dainą, „lobio“ paiešką Ribbeauville miestelio gatvėse,
iškarpų albumo gaminimą, scenarijaus realaus gyvenimo diskriminacijos tema
įgyvendinimą pasitelkus fotografavimo meną, „slow motion“ filmuko gamybą bei
vaidybą, taip pat apie susitikimą su Emmaus labdaros organizacijos savanoriais, kurie
papasakojo apie savo vykdomą veiklą. Mokinės pasakojo, kaip joms sekėsi atpažinti ir atskirti socialinę
diskriminaciją, kaip sekėsi ieškoti problemos sprendimo būdų. Papasakojo, ką sužinojo apie Elzaso kultūrą,
tradicinius patiekalus, žymiausius žmones bei vietas. Mokinės džiaugėsi praplėtusios akiratį ir galėdamos
pasidalinti savo patirtimi su kitais.
Tikimės, kad šie pristatymai paskatins daugiau mokinių atkreipti dėmesį į diskriminacijos problemą ir
aktyviai prisijungti prie Erasmus komandos veiklos.
Erasmus projekto grupė
Rima Striogaitė / 2019 m. birželio 13 d.
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais) sudaromos
2019 m. birželio 17-21 d. 8.00-17.00 val.*
117 kab. Vydūno 17 A
Dokumentai priėmimui:
Vaiko gimimo liudijimas (asmens duomenų sutikrinimui).
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (būsimiems pirmokams).
Baigę 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantys mokslą – pildo popierinius prašymus, o ne e.sistemoje.
Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaiko
sveikatos pažyma).
* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu jolanta.
sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679.
___________________________________________________________________
Komisija vadovaujasi:
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr. 1-1950.
________________________________________________________________
MOKINIŲ, PO PIRMO ir ANTRO PRIĖMIMO ETAPŲ
KVIEČIAMŲ MOKYTIS,
SĄRAŠAI
PIRMOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
13439
31190
31227
31255
31312
31343
31350
31442
31443
31445
31459
31479
31481
31487
31507
31509
31524
31530
31550
31559
31562
31590
31594
31597
31607
31634
31636
31651
31667
31687
31693
31713
31724
31842
31853
31935
32040
32047
32075
32189
32201
32233
32245
32299
32321
32356
32390
32424
32427
32527
32531
32552
32566
32599
32601
32605
32644
32723
32788
32828
32833
32858
32965
33095
33144
33156
33185
33268
33273
33284
33340
33363
33400
33442
33557
33582
33690
33740
33741
33754
33759
33835
33845
33874
33920
33950
33973
34012
34123
34130
34132
34171
34177
34222
34241
34313
34370
34465
34478
34506
34580
34590
34745
34764
34824
34961
35051
35081
35084
35135
35159
35181
35234
35323
35391
35412
35580
35708
35768
35805
35938
36030
36289
36508
36601
36659
36691
36717
36752
36786
36846
36896
36901
36927
37034
37127
37171
37223
37304
37398
37401
37468
37507
37761
37827
37828
37869
37878
37908
38031
38047
38155
38183
38234
38272
38300
38336
38365
38433
38701
38881
39114
39551
39588
39670
39739
40051
40147
40512
40539
40556
40587
40684
40759
40859
41011
41058
41120
41348
41355
41363
41503
41514
41531
41572
41581
41645
41731
41735
41807
41955
42074
42151
42360
42508
42509
42551
42632
43085
43295
43394
43510
43593
31767
Mokinių priėmimo klausimais kreiptis
el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt;
tel. nr. 864598679.
ANTROJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
32255
32355
35352
39420
41991
TREČIOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
31341
32348
34075
34175
35578
36781
42220
KETVIRTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
34073
37731
41992
PENKTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
32628
34770
34788
36619
40933
ŠEŠTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
42114
42115
SEPTINTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
39477
41281
42294
AŠTUNTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
33413
33416
41813
42742
(Priėmimo į mokyklą komisijos 2019-06-04 posėdžio protokolas)

ANTRO PRIĖMIMO ETAPO SĄRAŠAI BUS SKELBIAMI 
2019-06-12

Mokinių priėmimo klausimais kreiptis
el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt;
tel. nr. 864598679.

Asmens, pageidaujančio mokytis, 
prašymo Reg. Nr.
13439 31190 31246 31255 31350 31442 31443 31445 31459 31487 31507 31509 31524 31530 31550 31559 31562 31590 31594 31634 31636 31651 31667 31687 31693 31713 31724 31767 31842 31853 31896 31935 32040 32047 32075 32189 32201 32233 32245 32321 32356 32424 32531 32552 32566 32599 32601 32605 32644 32788 32828 32833 32858 32965 33144 33156 33185 33268 33273 33284 33340 33363 33400 33557 33582 33690 33740 33741 33754 33759 33845 33874 33920 33950 33973 34012 34123 34132 34171 34177 34222 34241 34313 34370 34478 34580 34590 34745 34824 35051 35081 35084 35135 35159 35181 35234 35391 35580 35708 35754 35768 35805 36030 36140 36289 36415 36508 36601 36659 36691 36717 36752 36786 36846 36896 36901 36927 37034 37127 37171 37223 37401 37468 37507 37761 37827 37828 37869 37908 38031 38047 38183 38234 38300 38336 38365 38433 38701 38881 39551 39588 39739 40051 40147 40338 40512 40539 40556 40587 40684 40859 41011 41058 41120 41348 41355 41363 41503 41514 41531 41572 41581 41645 41735 42074 42151 42508 42509  42632  43085 43295  43394 43510  43593 
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaromos
2019 m. birželio 17-21 d. 8.00-17.00 val.*
117 kab. Vydūno 17 A

Dokumentai priėmimui:
Vaiko gimimo liudijimas (asmens duomenų sutikrinimui).
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (būsimiems pirmokams).

Baigę 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantys mokslą – pildo popierinius prašymus, o ne e.sistemoje.

Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaiko sveikatos pažyma).


* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679. _______________________________________________________________________
Komisija vadovaujasi: Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr. 1-1950.
KVIEČIAMI MOKYTIS ANTROSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

32255 32355 35352 41991  

KVIEČIAMI MOKYTIS TREČIOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

31341 32348 34075 34175 35578 36781 41855 42220  

KVIEČIAMI MOKYTIS KETVIRTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

34073 37731 41131 41992    

KVIEČIAMI MOKYTIS PENKTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

32628 34770 34788 40933  

KVIEČIAMI MOKYTIS ŠEŠTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

42114 42115  

KVIEČIAMI MOKYTIS SEPTINTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

39477 41281  

KVIEČIAMI MOKYTIS AŠTUNTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

33413 33416 41813 42742  
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. birželio 5 d.
Birželio 5 d. Vilniaus Martyno Mažvydo mokyklos Europos
klubo nariai bei Erasmus+ KA2 projekto „DiscriminACTion for a
better IntegrARTion“ dalyviai lankėsi žmonių su negalia globos
bendrijos namuose „Vilniaus Viltis“. Susitikimo metu mokiniai,
kurdami meno kūrinius, lipdydami iš molio, mokėsi bendrauti,
pažinti kitokius žmones. Po susitikimo mokiniai apibendrino savo
vizitą, atsakydami į keletą klausimų, tokių kaip: ką vizito metu
suprato; kaip keitėsi įspūdžiai vizito eigoje;
kas pavyko geriausiai, ką išmoko/suprato; kokios priežastys
lemia žmonių su negalia atskirtį; ką galėtų daryti kitaip, kaip
elgtis, kad atskirtis žmonių su negalia mažėtų; kodėl sunku
bendrauti su kitokiais žmonėmis bei pasidalino savo mintimis.
7p klasės mokinei Nikai Bukolovaitei vizito tikslas buvo pajusti ir suprasti, kaip bendrauti su žmonėmis,
kurie gimė su negalia. „ Turėjau galimybę pabendrauti su žmonėmis, kurie, deja, turi ribotas galimybes.
Vizito pradžioje jaučiausi nejaukiai, bet pabuvusi ten ir pabendravusi su žmonėmis pradėjau jaustis
geriau. O pabaigoje mūsų bendravimas pagerėjo, nes pradėjome geriau suprasti vieni kitus.
Taip pat man pasisekė padėti vienai mergaitei lipdyti iš molio. Mes kartu padarėme du gražius
darbelius, nulipdėme iš molio gėlytes. Jei dažniau daryčiau tokius gerus darbus ir padėčiau žmonėms,
labiau tobulėčiau.
Šis vizitas praplėtė mano akiratį, nes iki šiol nebuvau mačiusi daug žmonių su negalia, išmokau būti
labiau supratinga ir tolerantiška. Ne visada žmonės lengvai priima kitokius.
Daugumai sunku bendrauti buvo todėl, kad kiekvieną dieną nesusitinkame su žmonėmis, kurie turi
negalią. Iš šono tokie individai atrodo kitaip ir – kaip bebūtų gaila – jie atrodo keistai, juokingai.
Dalyvaujant šiame projekte ir veiklose, mano požiūris, nuomonė į tai, kas darosi aplink mus, pasikeitė.
Dabar mąstau labiau realistiškai. Priimu viską taip, kaip yra, o jei galiu kažką pakeisti, stengiuosi iš visų
jėgų tai padaryti. Taip pat atsirado didesnis noras padėti aplinkiniams, bet taip pat nepamiršti ir apie
save,“ – teigė ji.
Austėja Švėgždaitė, 7b klasės mokinė, prisimena, kad vizito pradžioje buvo nejauku ir truputį
juokinga. „Įpusėjus užsiėmimui, supratau, kad nieko čia nėra juokingo, jie negali nuspręsti, kokie gims, ir
tai yra visiškai normalu. Taip pat praradau nejaukumo jausmą, nes nebejaučiau, kad kai kurie žmonės turi
kokią nors negalią. Pabaigoje supratau, kad jie yra labai šilti žmonės, kai kurie nedrąsūs, bet tai nereiškia,
kad negalime jų priimti.
Manau, reiktų daugiau bendrauti, padėti ir nebebus nei baimės, nei juoko. Man šis vizitas atskleidė,
kad mes nesame tobuli, kad aš iš karto negaliu priimti žmonių tokių, kokie jie yra. Bet manau, jei norėsiu,
stengsiuosi, tai man pavyks tapti geresnei. Aš dar turiu kur tobulėti.
Tikiu, kad gali būti ir kitaip. Jei mes daugiau savo aplinkoje matysime „kitokių“ žmonių, kurie elgiasi ne
taip, kaip mums įprasta, laikui bėgant priprasime ir priimsime juos lengvai. Sunku bendrauti su kitokiais
žmonėmis tik todėl, kad nežinome, kaip tiksliai su jais bendrauti, kad jų neįžeistume, neišgąsdintume,“ –
dalijosi mintimis Austėja.
7b klasės mokinė Orinta Valavičiūtė teigė: „Iš tiesų man patiko dirbti kartu su šiais žmonėmis,
bandyti suprasti juos. Manau, toks ir buvo tikslas – pamatyti pasaulį kitomis akimis, suprasti, jog yra
įvairių žmonių ir kad nebūtina iškart atstumti kitokio mąstymo žmogų, nes kiekvienas giliai širdy turime
savo gabumų, gražiąją pusę, tik galbūt vieniems reikia daugiau laiko ją atskleisti. Tačiau, kad ir kaip gaila,
dažnai pasaulis nenori laukti, vis kažkur skuba… Ir aš pajutau didžiulę meilę darbuotojams ir mokytojams
tuose namuose.
Vizito pradžioje man atrodė, jog šie sutrikusio intelekto žmonės gali daug mažiau ir mums reikės daryti
už juos. Tačiau akys ir vėl apgavo. Šiems žmonėms tiesiog reikėjo platesnio paaiškinimo, kiekvienam
individualiai parodyti, kaip laikyti rankas. Jie labai greitai apsidžiaugia išmokę, o tada tu pradedi džiaugtis
kartu.
Ši patirtis rodo, kad didelis darbas duoda didelius vaisius. Aš pradėjau suprasti, kodėl darbuotojai nori
dirbti su sutrikusio intelekto žmonėmis. Niekada nebūčiau pagalvojusi, jog tiek džiaugsmo ir tyrumo gali
slypėti viename žmoguje, kuris, atrodo, yra nelaimingas gyvenime.“
„Man pavyko padėti žmogui patirti džiaugsmą. Tiesa, pradžioje suprasti šiuos žmones buvo sunku,
daugelis jų, rodos, nieko nenorėjo daryti. Bet tai netiesa. Jie yra tiesiog gyvenimo išmokyti būti
atsargesni, nedaryti to, ko nesupranta. Vėliau, kai įsitraukėme į darbą, atsiskleidė jų vaizduotė ir
kūrybiškumas,“- pasidžiaugė aktyvi projekto dalyvė.
„Mąstau, kad atskirtis šių žmonių atžvilgiu yra labai nesąžininga. Taip, jiems reikia daugiau meilės,
įdirbio, tačiau jie yra tokie patys žmonės kaip mes ir mums tokių reikia savo rate,“ – apibendrino savo
mintis mokinė Orinta.
Molio dirbiniai mokytojos Mildos ir Daivos dėka užbaigti ir jau pasiekė autorius.
Džiaugdamiesi pavykusiu renginiu, dėkojame už bendradarbiavimą „Vilniaus Vilties“ darbuotojams bei
visiems dalyvavusiems.
Mokytojos: Daiva Varslavienė, Eglės Bridikienė,
Milda Tverkutė, Rita Bakanienė ir Loreta
Kamarauskienė
2019 m. birželio 6 d. 18.00 val. mokyklos aktų salėje įvyks būsimų penktokų tėvelių susirinkimas.
Milda Tverkutė / 2019 m. birželio 3 d.
Gegužės mėnesį 5d klasės mokinių tapybos darbai buvo eksponuojami Vilniaus A.Mickevičiaus bibliotekoje.
Mokiniai kūrybiniuose darbuose piešė vaikystės žaislus, su kuriais žaidė, augo kartu ir išsaugojo iki šių
dienų.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas