Administratorius / 2021 m. 7 gegužės d.
Remdamasis Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 2021 m. gegužės 3-4 dienomis vykdytos tevų apklausos
duomenimis, nurodau tęsti 5-8 klasių mokinių mokymąsi nuotoliniu būdu iki 2020/2021 m. m. ugdymo proceso
pabaigos.
Prisegti failai
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 5 gegužės d.
                                                                     „Svajoju aplankyti… “ 
                                                            Nuotraukų konkursas   
  Konkurso tikslai:
· Paminėti Europos dieną; 
· Praplėsti savo žinias apie Europą; 
· Sustiprinti savo gebėjimus, naudojant IT technologijas.

                                Konkurso reikalavimai ir taisyklės:   
 1. Naudojant nuotraukų koregavimo programėlę, įklijuoti nuotrauką, kurioje esate mėgstamiausioje Europos šalies vietoje. 
 2. Jei naudojama nuotrauka iš interneto, pasitikrinkite, ar nepažeidėte autorinių teisių. Nemokamų nuotraukų galite rasti https://pixabay.com/ 
 3. 4-5 sakiniais parašykite, kokia Europos valstybės vieta pasirinkta ir kodėl. 
 4. Konkurse gali dalyvauti 1-8 klasių mokiniai. 
 5. Nuotraukas galima siųsti iki gegužės 9 dienos paštu:  europosklubo@gmail.com. Pamokėlė, kaip koreguoti nuotrauką –https://youtu.be/FtkWX8hifCc
                                                        „Aš žinau apie Europą!”
      Viktorina
                                                 

Data:  gegužės 6-9 d.  
Taisyklės: dalyvauti tik vieną kartą ir savo amžiaus grupėje. Registruotis savo vardu, pavarde bei klase, atlikti testą sąžiningai ir nesinaudoti jokia pagalba. 
 
    5-6 klasių mokiniams –https://quizizz.com/join?gc=04155850

    7-8 klasių mokiniams – https://quizizz.com/join?gc=00846282

Mokiniai, surinkę daugiausiai taškų ir užėmę pirmą vietą, bus apdovanoti.
                                                               „Europos Egzaminas”

        Gegužės 7 d. apsilankyk portale https://europosegzaminas.lrt.lt/  
  ir atsakyk į 15 klausimų apie Europos Sąjungą. 
   Dalyviams registruotis iš anksto nereikia. Jei į egzamino klausimus atsakysi tiksliausiai ir greičiausiai, pakviesime Tave į finalą, kuriame galėsi varžytis dėl puikių prizų!
         Ruoškis egzaminui iš anksto – susipažink su atrinkta vaizdo medžiaga ir elektroniniais leidiniais arba dalyvauk internetinėse viktorinose. 
        Apsilankyk „Europos egzamino“ temų ir informacijos šaltinių sąraše 
 „Europos egzaminą“ organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. 

Vitalija Subačiūtė / 2021 m. 3 gegužės d.
Mokytojos Violetos Likšienės vadovaujama tautinių šokių jaunučių grupė ,,Žiogiukas“ dalyvavo
virtualiame konkurse ,,Šoka visa Lietuva“.
Mokytoja V. Likšienė
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė / 2021 m. 30 balandžio d.
Mamyte!
Mama!
Mama!
Šaukiu tave balsu.
Tai tu, mamyte mano,
Gražiausia iš visų.
Tai tu, mamyte mano,
Švelniausia iš visų,
Nuo tavo giedro šypsnio
Visuos namuos šviesu.
Pirma žolelė prausias
Saulutės spindesy.
Esi pati geriausia,
Nes mano tu esi.
/Violeta Palčinskaitė/
3 j ir 3 h klasių mokiniai per technologijų pamokas nuoširdžiai ir su meile kūrė atvirukus, rašė
sveikinimus ar laiškus savo Mamoms. Mokiniai derino spalvas, puošė ir dekoravo įvairiais gėlių žiedais
savo darbus. 3 h klasės mokiniai per muzikos pamoką klausėsi dainų apie mamą, piešė mamos portretą.
Džiaugiamės, kad mokiniai šias užduotis atliko itin kūrybiškai.
Eglė Laumelienė / 2021 m. 29 balandžio d.
Gerbiami mūsų mokinių Tėveliai,
nuoširdžiai dėkojame už pernai metais mūsų ir Jūsų vaikų progimnazijai skirtus 2 procentus gyventojų
pajamų mokesčio sumos. Iš viso 2020 metais skyrėte 11 000 eur. Juos panaudojome mokyklos gerbūvio
gerinimui, skaitmeninio turinio priemonėms ir IT priemonėms įsigyti, klasių renovacijai bei papildėme
mokyklos biblioteką reikalingomis knygomis.
Todėl vėl prašome Jūsų ir šiais 2021 metais prisidėti prie Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių
gerbūvio gerinimo.
Tai galima padaryti paprastu būdu –skiriant iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos.
Prašymus galima pateikti užpildant formą FR0512 (4 versija) elektroniniu būdu per Elektroninę
deklaravimo sistemą, tiesiogiai arba siunčiant paštu.
Duomenis pateikti iki š. m. gegužės 1d.
Duomenys, reikalingi pildant el. prašymo formą:
gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 195003862
Popierinę formą siųsti šiuo adresu:
Nevarų g. 8, LT-66257, Druskininkai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos
Deklaracijų tvarkymo skyrius
Pagarbiai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius
Eugenijus Manelis
Irina Jakubauskienė / 2021 m. 29 balandžio d.
                  Mamytė
Kas paleido kaip margą drugelį 
Mane žemės žieduos paskraidyti, 
Kas pasaulin nežinomą kelią 
Man parodė? – Mamytė, mamytė! 
Kas perdien su manim nepailsus 
Bėgo bėgo kaip laimės saulytė 
Per svajonių ir pasakų tiltus 
Auksinius? – Ji – mamytė, mamytė! 
Kas šiltais patalėliais paklojo 
Man sapnų tų gražiųjų lovytę, 
Kas kaip angelas sargas rymojo 
Per naktis prie manęs? – Ji – mamytė!                                    
                                    Vytė Nemunėlis
     
Mama – pats brangiausias žemėje žmogus. Tad sveikinimai mamos dienos proga turi būti patys gražiausi ir geriausi! Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6b klasės mokiniai sugalvojo originalų būdą, kaip pradžiuginti savo mamytes Motinos dienos proga ir parengė ,,6b klasės mamyčių firminių receptų knygą”. Kurdami knygą, mokiniai rašė palinkėjimus savo mamytėms Padlet lentoje. Šie palinkėjimai nugulė į pirmą knygos puslapį. Kiekvienas mokinys parengė po vieną knygos puslapį, kuriame patalpino savo mamytės firminį receptą.        
    Mielos mamos, močiutės, promočiutės,  6b mokiniai nuoširdžiai sveikina Jus visas šios gražios šventės — Motinos dienos — proga. Linkime daug džiaugsmo, meilės, vaikų dėmesio ir šilumos bei dovanojame Jums receptų knygą.  
                                                            
                          Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6b klasės mokiniai
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 29 balandžio d.
Administratorius / 2021 m. 28 balandžio d.
Dėl mokinių grįžimo į mokyklą šiomis dienomis pakeistas VESOC operacijų vadovo nurodymas, todėl REGISTRACIJĄ pradiniam testavimui vykdo tėvai.

Jau yra sudaryta galimybė registruotis el. būdu ir atlikti greituosius antigeno testus mobiliajame punkte. Registracija vyksta tik elektroniniu adresu www.1808.lt

1-3 klasių mokiniai turėtų atlikti antigenų testą – gegužės 2 ir 3 dienomis, 4 klasių mokiniai – gegužės 8-9 dienomis.

Informuojame, kad į mokyklą bus priimti mokiniai, kurie 48 valandos iki grįžimo į mokyklą bus pasidarę antigenų testą.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 1-3 klasės mokiniai į mokyklą mokytis kontaktiniu būdu grįžtą 2021-05-04 (antradienį). 4 klasių mokiniai grįžta į mokyklą 2021-05-10 (pirmadienį).
Eglė Laumelienė / 2021 m. 27 balandžio d.
Darbas 0,5 etato
1. DARBO POBŪDIS:
1.1. Organizuoti strateginio plano, metinės veiklos programos, papildomų programų priedų, ugdymo,
neformaliojo vaikų švietimo planų projektų, kuruojamų sričių dokumentų rengimą ir jų įgyvendinimą.
1.2. Vykdyti kuruojamų mokytojų veiklos priežiūrą, teikti metodinę pagalbą mokytojams ir kitiems
pagalbos specialistams.
1.3. Stebėti ugdymo procesą, analizuoti progimnazijos mokinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius, koreguoti
mokinių ugdymo proceso pokyčius ir vertinti ugdymo rezultatus.
1.4. Gebėti atlikti ugdymo proceso analizes, teikti ataskaitas, pasiūlymus, mokytojų veiklos vertinimus,
organizuoti mokyklos įsivertinimą, vykdyti vidaus politikos kontrolę.
1.5. Organizuoti 1-4 klasių mokinių priėmimą į progimnaziją ir vykdyti 1-4 kl. klasių komplektavimą.
1.6. Sudaryti 1-4 kl. pamokų, grupinių konsultacijų, neformaliojo ugdymo tvarkaraščius bei vykdyti jų
kasdieninę priežiūrą. Esant reikalui sudaryti nuotolinio mokymo tvarkaraščius.
1.7. Kontroliuoti mokinių tėvų pedagoginį švietimą.
1.8. Teikti informaciją švietimo valdymo informacinės sistemos vykdymui ir užtikrinti teikiamos
informacijos teisingumą.
1.9. Kontroliuoti e-dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, teikti kuruojamų dalykų
mokytojams metodinę pagalbą, vertinti jų praktinę veiklą, analizuoti šių dalykų pasiekimų rezultatus.
1.10. Kontroliuoti mokymosi krūvių reguliavimo ir optimizavimo priemonių planų vykdymą.
1.11. Organizuoti ugdymo neformaliojo švietimo ir popamokinės veiklos tyrimus, vertinti jų rezultatus.
1.12. Rengti mokymo kokybės tobulinimo priemonės, organizuoti pasitarimus, teikti siūlymus dėl
progimnazijos kokybės gerinimo.
1.13. Inicijuoti naujų mokymosi technologijų ir strategijų diegimą.
1.14. Gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas ir kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus.
Reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
2. Ne mažesnis kaip 3-jų metų pradinių klasių mokytojos darbo stažas švietimo įstaigoje.
3. 2 metų vadybinis darbo stažas.
4. Išmanyti švietimo vadybą, žinoti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, pradinio ugdymo
veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus bei uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus,
raštvedybą (word, exel, power point), mokėti valdyti duomenų bazes.
5. Būti darbščiam, sąžiningam, iniciatyviam, gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti
savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus.
Privalumai:
1. Mokėti gerai bent vieną ES šalių kalbą (B1 lygis): anglų. vokiečių, prancūzų.
Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
Asmens dokumento kopija
Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos
Gyvenimo aprašymas (CV)
Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)
Papildomai būtina pateikti:
Asmens duomenų keitimo dokumento kopija
Motyvacinis laiškas
ECDL pažymėjimo sertifikato kopija
Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas
Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija
Pretendentų atrankos būdas: Testas žodžiu
Dokumentai priimami iki 2021 gegužės 10 dienos 16.00 val.
Apie konkurso datą bus pranešta pretendentams e-paštu.
Dokumentus siųsti rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Jūratė Kurlavičienė / 2021 m. 24 balandžio d.
Kovo 18 d. vyko tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra“. Džiaugiamės, kad tarp 30 mūsų
progimnazijos trečiokų ir grupėje ,,Mažylis“ tarp 78 dalyvavusių mokinių Rasa Zaveckaitė laimėjo I vietą,
o Romas Apuokas – III vietą.
Sveikiname Rasą Zaveckaitę, kuri kovo 3d. Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių kūrybiniame
konkurse ,,Profesijos ir saugus eismas“ Vilniaus saugaus miesto centre tarp 3-4 kl. mokinių užėmė II
vietą.
Kovo mėnesį vyko edukacinio konkurso ,,Olympis 2021“ pavasario sesija. Konkurse dalyvavo 8
mokiniai.
1 laipsnio lietuvių k., matematikos, biologijos, anglų k. diplomus laimėjo Romas Apuokas (ir 4 medalius),
Rasa Zaveckaitė (ir 3 medalius), Ignė Liepuoniūtė (ir 2 medalius), Andromeda Siliūtė (ir 1 medalį).
1 laipsnio lietuvių k., matematikos, anglų k. diplomus laimėjo Saulė Pociutė.
1 laipsnio lietuvių k., anglų k., 3 laipsnio matematikos, 2 laipsnio biologijos diplomus laimėjo Pijus
Kamašinas.
1 laipsnio lietuvių k., 2 laipsnio biologijos diplomus, matematikos padėką laimėjo Elija Sližauskaitė.
2 laipsnio lietuvių k. diplomą, matematikos padėką laimėjo Saulė Marija Toropčina.
Saulė Marija Toropčina iš siūlų pagamino kepuraites margučiams ir balandžio 12d. dalyvavo Vilniaus
miesto pradinių klasių mokinių veikloje ,,Saugus margutis su kepure“.
Pijus Kamašinas mėgsta atlikti įvairius darbelius. Balandžio 1d. jis dalyvavo Vilniaus m. kūrybinėje
darbų parodoje ,,Skaitmeninis margutis“, o vasario 9d. – Respublikiniame neformaliojo ugdymo įstaigų
konkurse ,,Amuletas iš duonos“.
Emilis Lungys išradingai pagamino sveikus pusryčius ir kovo 31d. dalyvavo Vilniaus m. pradinių klasių
mokinių sveikos gyvensenos konkurse ,,Mano sveikų ir skaniausių pusryčių lėkštė“.
Darija Burokaitė domisi laukiniais gyvūnais, nupiešė rudakaklę lapę ir kovo 13d. dalyvavo Kauno T.
Ivanausko zoologijos muziejaus organizuotoje Respublikinėje vaikų piešinių parodoje ,,Mano
mylimiausias laukinis gyvūnas“.
Ignė Liepuoniūtė labai daug skaito ir kasmet laimi I vietą klasėje organizuojamame konkurse ,,Paaugau
tiek, kiek perskaičiau“. Trečiokė išradingai pagamino skirtuką knygai ir kovo 12d. dalyvavo
respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse ,,Knygų skirtukai“. Džiugu, kad Ignė mėgsta iškylauti
gamtoje su šeima ir dalyvavo sausio 29d. Vilniaus miesto vaikų piešinių konkurse ,,Gyvename sveikai“.
Dėkoju mokiniams už aktyvų dalyvavimą Meninės saviraiškos būrelyje ,,Moku, žinau, galiu“ ir linkiu
kūrybingų ir sėkmingų darbų kituose konkursuose.
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas