Administratorius / 2021 m. 16 balandžio d.
Gerb. Tėveliai,
Progimnazija, dirbdama karantino sąlygomis ir laikydamasi klasės izoliacijos principo, po pamokų
(VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPĖ 1-4 klasėse) darbą vykdys tik iki 15.30 val.
Mokyklos administracija
Administratorius / 2021 m. 15 balandžio d.
Vilniaus miesto pradinių klasių mokiniai grįžta į kontaktinį mokymą. 2021-04-15 organizuojami e-susitikimai pradinių klasių mokinių tėvams:
  • pirmų klasių mokinių tėvams 16:00-16:45 val.;
  • antrų klasių mokinių tėvams 17:00-17:45 val.;
  • trečių klasių mokinių tėvams 18:00-18:45 val.;
  • ketvirtų klasių mokinių tėvams 19:00-19:45 val.

Prisijungimo nuorodos į nuotolinį susitikimą (MS Teams platformoje) išsiųstos pradinių klasių tėveliams TAMO žinute
Administratorius / 2021 m. 15 balandžio d.
Prašome Jus užpildyti e-apklausą „Dėl grįžimo į kontaktinį mokymą 1-4 klasių mokiniams“ iki 2021-04-18, 19:00 val. Po e-susitikimų 2021-04-15, apklausos forma bus išsiųsta TAMO žinute.

Kviečiame visus tėvelius pareikšti savo apsisprendimą. 

Tamo dienyne bus pateikti klasių apklausos rezultatai, įvardinti procentais. 

Pareiškus norą grįžti į kontaktinį mokymą ne mažiau kaip 60% klasės mokinių tėvų, kviesime tų klasių tėvelius užpildyti sutikimą dalyvauti namų ūkių profilaktiniame ir mokinių periodiniame tyrime  ir prašymą organizuoti kontaktinį mokymą, kuriuos reikės išsiųsti klasės vadovui.  

Tiksli grįžimo data bus paskelbta mokyklos puslapyje ir išsiųsta TAMO žinute kiekvienos, grįžtančios į kontaktinį mokymą, klasės tėvams. 

Mokyklos administracija
Eglė Bridikienė / 2021 m. 15 balandžio d.
Skaitydami naujienas internete, susiduriame
su didžiule gausa informacijos. Kaip žinoti,
kuri informacija yra teisinga, o kuri išgalvota
ar melaginga? Europos informacinio centro
atstovas Lukas Gylys supažindino mūsų
mokyklos Europos klubo narius su
pagrindinėmis taisyklėmis, kurios padės
išsiaiškinti visą tiesą. Taigi sužinojome, kad
visada verta pasitikrinti, ar antraštė atitinka
turinį, ar turinys atitinka tikrovę, ar autorius,
paskelbęs naujieną, yra neišgalvotas asmuo.
Svarbu patikrinti naujienų šaltinius ar
nuotraukų kilmę. O jei norite ta naujiena
pasidalinti savo paskyroje, visada pagalvokite,
ar tikrai ši naujiena yra verta visų jūsų
pažįstamų dėmesio ir laiko, nesiremkite savo
subjektyvumu.
Europos informacinis centras kviečia tikrinti
informaciją, kurią skaitote ir prisijungti prie
mitų griovėjų!
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 14 balandžio d.
       2021 m. kovo 9dVilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje nuotoliniu būdu 
vyko 3-4 klasių anglų kalbos projektas „Kalbų Kengūra 2021“
Projekto tikslas – sudominti mokinius anglų kalbos mokomuoju dalyku ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.
Projektą vykdė pradinių klasių anglų k. mokytojos: Svetlana Venclovienė ir Lina Navickaitė. 

Iš viso dalyvavo 27 mūsų mokyklos moksleiviai. Norime pasidžiaugti, kad net 18 iš visų dalyvių buvo apdovanoti diplomais.   

Auksinės kengūros diplomus pelnė: 
Emilė P., Merryn E. S., Dimitrija K., Nojus M., Vincas N., Justas M., Gabija M., Marija R., Gretė J., Teodoras N.  

Sidabrinės kengūros diplomus pelnė: 
Milda G., Miglė A., Gediminas S.  

Oranžinės kengūros diplomus pelnė: 
Saulė M., Ugnė Š., Vilte P., Miglė A., Roberta C. 

Dėkojame visiems dalyvavusiems projekte ir sveikiname laimėtojus, nuoširdžiai tikimės, kad šis apdovanojimas paskatins mokinius ir toliau siekti puikių anglų kalbos rezultatų.


Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 14 balandžio d.
    Š.m. kovo 30d. įvyko Vilniaus miesto 7-9 klasių moksleivių virtuali konferencija „Patyčių virusui ne“, kurią organizavo  Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla ir Lietuvos socialinių pedagogų asociacija. Konferencijos tikslas – įveiklinti mokinius siekiant sumažinti patyčių problemą jaunų žmonių tarpe. 
    Konferencijoje buvo iškelti šiuo metu ypač aktualūs uždaviniai: ugdyti jaunuolių pagarbą įvairovei, žmogaus teisių suvokimą ir nepakantumą diskriminacijai, skatinti kiekvieną iš mūsų prisidėti mažinant patyčių paplitimą, formuoti jaunuolių bendravimo, bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius, ugdyti mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą, įtraukti socialinius partnerius ir stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą. 
    Mokiniai galėjo rinktis įvairias pranešimų formas ir temas: patyčios mokantis nuotoliniu būdu, virtualios patyčios, žodinės, fizinės, kibernetinės, socialinės patyčios. Kaip jaučiasi vaikai, kai iš jų tyčiojamasi? Kodėl vaikai tyčiojasi vieni iš kitų? Kaip reaguoti į patyčias: efektyvūs ir neefektyvūs reagavimo būdai. Skundimas ir pagalbos ieškojimas. Kaip aš galiu prisidėti prie patyčių mažinimo mokykloje? Jaunuolių sąmoningumo didinimo galimybės.     
     Mūsų mokyklai atstovavo mokinių tarybos narės: Eglė Šimanauskaitė (8p), Rugilė Morkūnaitė (8e), Emilija Višnevskytė 8(b), Dovilė Bielskytė (8g). Moksleivės sukūrė puikų video reportažą apie diskriminaciją ir patyčias, kuris buvo parodytas konferencijos metu.          

    „2021 metų kovo 30 dieną vykusioje konferencijoje dėl patyčių viruso buvo kalbama apie tai, kaip sustabdyti šį žaibišku greičiu plintantį virusą. Įvairių mokyklų iš viso Vilniaus miesto mokiniai kūrė ir pristatė savo kurtus video siužetus, interviu, dainas bei pasakojo istorijas iš savo asmeninio gyvenimo. Visų darbai buvo nuostabūs ir be galo skirtingi, todėl buvo įdomu klausytis ir stebėti, kiek noro ir meilės buvo įdėta į darbus. 
    Visi dalyvavę mokiniai tikrai stengėsi atlikti darbus kuo geriau ir jie tikrai parodė norą sustabdyti patyčias įvairiuose šalies kampeliuose, nesvarbu, ar tai būtų kaimas, ar miestas. Patyčios jau tęsiasi labai seniai ir nutraukti jų plitimą yra labai sudėtinga. 
    ,,Kad nutrauktume šį baisų virusą, reikia veikti išvien, vakcinos nuo jo nėra,“ – pasakė konferencijos vedėja. Dėl patyčių atsiranda vis daugiau ir daugiau aukų, kurioms yra labai sunku, bet dažniausiai mes prisibijome joms padėti, nes nenorime patys tapti aukomis. ,,Kad sustabdytume šį virusą, mums nepakaks būti vien tik drąsuoliais ir sakyti, kad mes jas sustabdysime, mums reikia veikti čia ir dabar,‘‘ – pasakė kita vedėja. 
   Ši konferencija buvo tam, kad paskatintų vaikus, paauglius nebesityčioti ir pasikalbėti su suaugusiu, nes dažniausiai žmogus, kuris iš kito tyčiojasi, pats yra patyčių auka. Asmeniškai man tikrai buvo įdomu ir naudinga. Pasidalinau šia informacija su tais, kurie tyčiojosi iš manęs. Mano nuomone, tyčiojasi tik tie, kurie turi problemų šeimoje ar draugų būryje, jie tiesiog nori pritapti, nes bijo, jog, jeigu bus išskirtiniai, patys taps aukomis arba iš jų bus tyčiojamasi dar smarkiau. Man tikrai svarbu, kad pasaulis būtų gražus, be patyčių.“ (8e klasės mokinė Rugilė Morkūnaitė)  
   Kviečiame paklausyti konferencijoje skambėjusį Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinių kūrinį . 


 

Dėkojame organizatoriams, džiaugiamės savo mokinių darbu!
Renata Maslauskienė / 2021 m. 13 balandžio d.
Balandžio 1-oji – Melagių ir juoko diena, jau seniai švenčiama ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Net
buvo manyta, kad jeigu tą dieną nieko neapgausi, bus nesėkmingi metai.
Gal dėl šios priežasties, o gal tiesiog smalsumo vedini 5c klasės mokiniai dalyvavo nuotoliniame
susitikime su Roku Bernatoniu. Žinomas iliuzionistas ne tik papasakojo apie save, bet ir parodė keletą
magiškų triukų, prisipažindamas, kad jam labiausiai patinka triukai su kortomis. Rokas Bernatonis pirmąjį
triuką atliko vos dvylikos. O į magijos pasaulį atkeliavo vedinas žingeidumo. Paklaustas, ar sunku išmokti
šio amato, iliuzionistas net nesusimąstė, kad įdėjus daug meilės ir širdies galima išmokti bet ko. Magijos
paslapčių – taip pat.
Neabejoju, kad penktokai taip pat pabandys atlikti vieną iš Roko Bernatonio atliekamų triukų. Mat
iliuzionistas atskleidė jo atlikimo paslaptį. Ir kitąmet Melagių dieną puikių akimirkų dovanos savo
draugams ar pažįstamiems.
Vilma Junevičienė / 2021 m. 11 balandžio d.
Kilnus elgesys, geri darbai ir poelgiai – visada
sužavi, įkvepia ir tampa pavyzdžiu kitiems.
5-8 kl. mokiniai fizinio ugdymo pamokų ir sporto
būrelių metu susipažino su tarptautinio Fair Play –
Kilnaus elgesio sporte judėjimo atsiradimu,
principais ir ieškojo mus supančioje aplinkoje,
Lietuvoje ir pasaulyje kilnių poelgių, momentų ir
akimirkų.
Mokinių atrasti, pastebėti kilnūs poelgiai sporte –
skirti sąmoningumo didinimo kovo mėnesiui „BE
PATYČIŲ 2021“.
Tegul įkvepiančios ir herojiškos istorijos tampa paspirtimi mūsų gyvenime bei moko mus elgtis kilniai ir
pagarbiai.
„…Kilnus elgesys yra vertybė. Tai daugiau nei taisyklių laikymasis, o kartais ir svarbiau nei medalis.“ –
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Fizinio ugdymo mokytojai
Milda Tverkutė / 2021 m. 7 balandžio d.
Mūsų mokyklos dailės klasės tęsia bendradarbiavimą su Vilniaus A.Mickevičiaus biblioteka. Kviečiame
aplankyti virtualią piešinių parodą, kurioje eksponuojamos mokinių sukurtos iliustracijos A.Mickevičiaus
eilėraščiui ,,Snieguolė“. Apsilankykite, pasisemkite pavasarinės nuotaikos!
Nuoroda:
https://amb.lt/lt
(kairiajame puslapio kampe )
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
Daiva Varslavėnienė / 2021 m. 7 balandžio d.
Aštuntų klasių mokiniai miniatiūrose piešė Vilniaus motyvus. Pamokos – virtualios. Todėl su mokiniais
susitikus ekranuose, pagrindinis iššūkis – kaip motyvuoti mokinį, kuris neišėjęs iš namų prisimintų savo
miesto panoramą ir susietų užduotį su miesto aplinka? Dailės pamokoje išsiaiškinome, ką reiškia žodis ,,
kontrastas“ ir kaip jį išreikšti popieriaus lape vizualiai. Mokiniai gretino skirtingus architektūrinius
motyvus, ieškojo turisto akiai nematomų erdvių. Vieni mokiniai kompozicijas kūrė per skirtingus dydžius,
kiti – per spalvas. Kai kurie per senas ir naujas formas, sujungdami praeitį ir dabartį. Aštuntokai,
piešdami miniatiūras, rinkosi įvairius meninius raiškos būdus piešiniui užbaigti.
Dailės mokytojos Daiva ir Milda
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas