Vilma Junevičienė / 2023 m. 6 vasario d.
VEIKLŲ IR RENGINIŲ PROGRAMA
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE
2023-02-10 (penktadienis)
1 – 8 klasės
1 – 4 KLASIŲ PAMOKOS:
Pirmoji visuotinė pamoka 1 – 4 klasėse, skirta Vasario 16-ajai.
Akcija ,,Dainuoju Tau, Tėvyne!“ – po pirmosios pamokos aktų salėje.
Integruotos pamokos ir ekspozicijos: 1 klasės – piešinys Lietuvai, 2 klasės – sveikinimo Lietuvai rašymas, 3 klasės – prezentacija ir viktorina apie Lietuvą,    
3 klasės – prezentacija ir viktorina apie žymius Lietuvos žmones.

5 – 8 KLASIŲ PAMOKOS:
Pirmoji visuotinė pamoka 5 – 8 kl. – prezentacija ,,Lietuva“ ir žaidimas kvizas.
Integruotos pamokos: žygis, skirtas vasario 16-ajai – 2 – 7 pamokos Pilaitės miške, akcija ,,Dainuoju Lietuvai“ ir viktorina ,,Aš esu vėliava – geltona, žalia, raudona“ – 4 pamoka aktų salėje.

PERTRAUKOS:
Per progimnazijos radiją skambės dainos apie Lietuvą.
Pasisveikinkime su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarais: J.Basanavičiumi, M. Biržiška, J. Vileišiumi, A. Smetona ir parašykime linkėjimus Lietuvai – bibliotekoje.

PARODOS:
Knygų paroda ,,Mano Tėvynė – Lietuva“, stendas ,,Kelias į nepriklausomybę“ – bibliotekoje.
Keramikos darbų paroda – prie centrinio įėjimo į progimnaziją.
Tautodailės darbai ,,Gedimino stulpai“ – prie 201 kab. ir šalia – laiptinė į I a.
Tautinių rankdarbių ir lietuviškos atributikos paroda – prie muziejaus.
Trispalviai langų karpiniai – Vydūno gatvės progimnazijos pastato pusė.

APRANGA: mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai su lietuviška simbolika, papuošimu.
Mokytojai drauge su mokiniais, bibliotekininkės ir progimnazijos administracija
Mieli Tėveliai (Globėjai),
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės 2023-01-31 gautu pranešimu dėl rastų sprogmenų Vilniaus m.
mokykloje ir siekiant apsaugoti progimnazijos bendruomenę, informuojame, kad norėdami patekti į
mokyklą dėl Jums svarbių priežasčių, maloniai prašome registruotis iš anksto t.y. prieš vieną dieną iki 17
val. el. paštu rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt, nurodant vardą, pavardę, laiką ir asmenį, su kuriuo
susitiksite.
Tėveliai (globėjai) ar kiti šeimos nariai, kurie atveda mokinius į mokyklą, vaikus gali palydėti iki
pagrindinių progimnazijos durų ir ten pat juos pasitikti. Esant skubiam atvejui, apie savo atėjimą
informuokite tel. (8-5) 279 5579. Ši tvarka taikoma ir neformalaus ugdymo būreliams. Vartai nuo
stadiono pusės bus uždaryti.
Prašome sąmoningo ir glaudaus bendradarbiavimo vardan Jūsų vaikų saugumo.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos administracija
Edita Juknienė / 2023 m. 31 sausio d.
DALYVAUK! 
 Vasario 6-10 dienomis Martyno Mažvydo progimnazijoje vyks tiksliųjų 
mokslų savaitė. 
    
Tiksliųjų mokslų savaitės metu vyks: 
  •  Vilniaus miesto matematikos olimpiados I turas, 
  •  Konkursas: Piešinys – Matematikos uždavinys: „Vilnius 700“,
  •  Konkursas Pristatymas – Matematikos uždavinys: „Vilnius 700“,
  •  Blic turnyras „Matematinis kioskas“
  •  Matematinis Kahoot!: „Mano miestui 700”.
 NEPRALEISK PROGOS! 
 Tiksliųjų mokslų savaitę organizuoja matematikos ir IT mokytojos
Vilma Junevičienė / 2023 m. 30 sausio d.
     Sausio 25-oji, Vilniaus 700 metų gimtadienio diena – labai šurmulingai, žaismingai ir šventiškai praėjo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje.
    Pertraukų metu per progimnazijos radiją skambėjo dainos apie Vilnių. Šventiškai pasipuošusios klasės atminčiai įsimažino prie nuotraukų sienelės – freskos ,,Vilnius“ ir širdelių užrašo ,,Su gimtadieniu, Vilniau!“ bei pasižvalgė po dovanų iš antrinių žaliavų Vilniui parodą. Ilgųjų pertraukų metu mokiniai aktų salėje šoko ,,Just dance“, bei sporto salėje atliko sportines užduotis ,,7″, ,,70″, ,,700″, laisvalaikio erdvėse galėjo žaisti stalo ir judriuosius žaidimus, dėlioti lego kaladėles.
     Pamokų metu mokiniai stebėjo filmus, klausėsi legendų apie Vilnių, dalyvavo viktorinose, rašė komplimentus ir sveikinimus, juos dekoravo, piešė žinomas Vilniaus vietas, pastatus bei su džiaugsmu pasinėrė į klasių bendruomeniškumo iniciatyvas: sulaukė pyragų, ar tortų, apsilankė kino teatruose, fizinio aktyvumo edukacijose ir kitose Vilniaus miesto vietose. 
     Mažvydiečiai taip pat turėjo galimybes aplankyti parodas mokykloje: tapybos darbų ,,Vilniaus legendos“, piešinių ir miniatiūrų ekspoziciją ,,Vilnius švenčia gimtadienį!“, keramikos parodą, knygų parodą ,,Vilniaus miestui – 700″, dailaus rašto konkurso ekspoziciją bei kitus darbus. Ir mokytojai bei kiti darbuotojai galėjo pasimėgauti gimtadienio skanėstais ir nusifotografuoti bendroje nuotraukoje.
VIENIJANTIS VILNIAUS 700 METŲ GIMTADIENIS
Dėkojame mokytojams už kūrybines pamokas bei įdomias veiklas, progimnazijos administracijai, pagalbos mokiniui specialistams, bibliotekininkėms už iniciatyvas, aktyviai dalyvavusiems mokiniams, veikliems mokinių tarybos nariams ir mokinių tėvams nustebinusiems ir pradžiuginusiems mus visus.
ŠVENTĘ KŪRĖME VISI!
Vilma Junevičienė / 2023 m. 27 sausio d.
VILNIAUS GIMTADIENIS SU KLASĖS KOLEKTYVU
6pp klasė Vilniaus 700 metų jubiliejinį gimtadienį aktyviai sutiko batutų parke 
ir drauge su tėvais rašė komplimentus Vilniui bei pagamino dovanų. 
Vilniau, išlik jaunas, būk pavyzdžiu Europoje ir visus nustebink galimybėmis!
Rima Striogaitė / 2023 m. 26 sausio d.
Kiekvienais metais sausio mėnesį progimnazijoje vyksta Lietuvių kalbos savaitė, kuri šįkart prasidėjo
nauju, daugiausia dėmesio mokinių tarpe sulaukusiu tvarkingiausio lietuvių kalbos sąsiuvinio konkursu.
Tarp daugybės tvarkingų sąsiuvinių pavyko išrinkti pačius tvarkingiausius užrašus, taigi šio konkurso
laureatais tapo Gustė Bimbirytė,5a, Auksė Vašinskaitė,5pr, Greta Augutavičiūtė,6b, Viltė Sinkevičiūtė,6b,
Ainė Skirmantaitė,6p, Gabrielė Mikšėnaitė,6d, Gabija Godlauskaitė,6pp, Patrikas Žilinskas,7pr, Rūta
Morkinaitė,8a, Andrius Moškovas,8c,Jokūbas Patamsa,8e, Ąžuolas Žibūda,8e, Indrė Vileitaitė,8p.
Kita Lietuvių kalbos savaitės tradicinė dalis – dailaus rašto konkursas. Šiais metais progimnazijos 5-6
klasių mokiniai, dalyvaujantys dailaus rašto konkurse, skirtame paminėti Vilniaus 700-ąjį gimtadienį,
dailiai perrašė įvairius tekstus apie Vilnių: eilėraščius, kūrinių ištraukas. Geriausius darbus galima
pamatyti parodoje mokyklos bibliotekoje. Na, o nugalėtojais tapo Unė Dirmaitė,5pp, Goda Latvėnaitė,5a,
Samanta Volvačiova,5d, Auksė Vašinskaitė,5pr, Guoda Likšaitė,5p, Mantas Černovas,6b, Monika
Mineikytė,6p, Barbora Šamšonaitė,6pr, Gabija Godlauskaitė,6pp, Aistė Vaitkevičiūtė, 6pp.
Dar vienas svarbus renginys šios savaitės metu yra meninio skaitymo konkursas. Čia susirinko
raiškaus žodžio mylėtojai. Mokiniai rinkosi P. Širvio, V. Mačernio, J. Strielkūno, A. Nykos-Niliūno
eilėraščius, A. Cicėnaitės, K. Kasparavičiaus kūrinių ištraukas. Dėkojame Viltei Blaškytei,6pr, Patrikui
Žilinskui,7pr, Gabrielei Rudak,7pr, Bernardui Dubickiui,8e, Gundai Kvederaitei,8e, Lukai Jankauskaitei,8p,
Emilijai Eglinskaitei,8pp, už raiškų žodį, sukurtą jaukumą bei nuoširdumą. Na, o pirmos vietos laimėtojai
Gundai Kvederaitei linkime sėkmės Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkurse.

,,Vilnius skambina, groja ir gieda bažnyčių bokštais, šypsosi sodų žiedais, raudonuoja čerpių stogais, žavi kalnų žaluma ir upių skaidrumu,
 

suvirpina kiekvieną sugebančią mylėti širdį. Pranašiškai, skardžiai gaudžia Vilniaus varpai: buvome, esame ir būsime!…“ (J. Bulhakas)
Sveikinimą Vilniui 700 metų jubiliejaus proga parengė dailės mokytojos Daiva Varslavėnienė, Milda Tverkutė, širdučių kompozicija ,,Su gimtadieniu, Vilniau!“ – 2a, 2b, 2c, 2d, 2e mokiniai drauge su mokytojomis Vilija Malinauskiene, Daiva Diržauskiene, Gitana Kučinskiene, Sigute Ramanauskiene, keramikos darbai – 6 – 7 kryptingos dailės klasių mokiniai, freska ,,Vilnius“ – autorė Rima Tunylaitė.
Vilma Junevičienė / 2023 m. 23 sausio d.
VILNIAUS 700 METŲ GIMTADIENIO PROGRAMA
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje
 2023-01-25 (trečiadienis) 
1 – 8 klasės 
PAMOKOS:
1 visuotinė pamoka klasėse – edukaciniai filmai, skirti Vilniaus miesto pažinimui.
Protmūšis ,,Ką žinau apie Vilnių?“ gamtos ir žmogaus, biologijos pamokose.
Kūrybinės lietuvių ir anglų kalbų pamokos.
Komplimentai Vilniui prancūziškai prancūzų kalbos pamokose.
Šventinės klasės valandėlės.
Pamokos kitose erdvėse, Vilniaus mieste / įvairios klasės bendruomeniškumo iniciatyvos / ekskursijos progimnazijoje, parodų lankymas / išvykos.
Mokiniai ir mokytojai su gimtadienio atributika ir apranga.

PERTRAUKOS:
Per progimnazijos radiją skambės dainos apie Vilnių.
Foto sienelė su Vilniumi, puošta širdelėmis (I aukštas, prie 116 kab.)
,,Just dance“ (aktų salėje ilgųjų pertraukų metu).
Sportinės užduotys – ,,7″, ,,70″, ,,7OO“ (d. sporto salėje ilgųjų pertraukų metu).
Stalo žaidimų erdvės (koridoriuose).

PARODOS nuo sausio 25 d. iki kovo mėnesio:
Bendruomeniškumo iniciatyvos ,,Sukurk dovaną Vilniui iš antrinių žaliavų“ dovanų paroda (I aukštas, šalia  raštinės).
Tapybos darbų paroda ,,Legendinis Vilnius“ (II aukštas, prie 201 kab.).
Piešinių ir miniatiūrų ekspozicija ,,Vilnius švenčia gimtadienį!“ (I ir II aukštų erdvėse).
Keramikos darbų ekspozicija (1 – 4 klasių centrinis įėjimas).
Knygų paroda ,,Vilniaus miestui – 700″ ir dailaus rašto konkurso, skirto Vilniaus 700-ajam gimtadieniui ekspozicija (bibliotekoje).

Mokinių taryba, mokytojų metodinės ir kitos grupės, progimnazijos administracija

Vilma Junevičienė / 2023 m. 22 sausio d.
PROGIMNAZIJA NAUJOSE PAIEŠKOSE
Labiausiai į šią avantiūrą pasinėrė pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos. Neatsiliko ir 5 – 8 klasių mokiniai. Nustebino ir labai sužavėjo dalykų mokytojos. 

Pertraukų metu vis atbėgdavo klasės norėdamos įsiamžinti prie aprangos firmų sienelės, kurią pažintiniais, edukaciniais tikslais įgyvendino Mokinių taryba. Mokiniai demonstravo savo sportinius gebėjimus ir net šoko. O sportiškai apsirengusios mokytojos ir pagalbos mokiniui specialistės dalino visiems šypsenas.
Mokinių atsiliepimai: ,,labai buvo įdomu, kaip mokiniai apsirengė ir koks yra jų aprangos skonis“, ,,buvo labai faina, pamatyti naujų dalykų“, ,,pamačiau tokių sportinių aprangų, kurių buvau nemačiusi“.
Mokytojų atsiliepimai: ,,pirmą kartą į mokyklą atėjau sportiškai apsirengusi“, ,,būtų puiku, kad kiekvieną penktadienį taip galėtume ateiti į mokyklą“, ,,atjaunėjai dešimt metų“,… ,,kiek daug sužinojau apie savo mokinius“, ,,buvo įdomu, žaisminga ir spalvinga“, ,,mokykloje dauguma dirbome su geromis emocijomis ir puikia nuotaika“.
Pirmą kartą Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje organizuota Sportinės aprangos diena. Belaukiantys jos, net kelias dienas ieškojo, tarėsi tarp bendraklasių ir net tėvų, kaip galėtų apsirengti. Su fizinio ugdymo mokytojais mokiniai aptarė, ką ir kaip turėtų pristatyti. Šios dienos misija – susipažinti ką lanko mano bendraklasiai, kuo domisi mano mokiniai, kokių yra galimybių renkantis fizinio aktyvumo veiklas, treniruotes ar šokių užsiėmimus ir kad norėtųsi eiti į mokyklą, ir joje jaustis gerai bei patogiai.
Fizinio ugdymo mokytojai, socialinė pedagogė Lina, šokių mokytoja Violeta 
drauge su Mokinių tarybos nariais
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas