Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti nuo
2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo
tvarką 2020/2021 mokslo metams bus paskelbta vasario mėnesį interneto svetainėje https://svietimas.
vilnius.lt
Jadvyga Saveiko / 2020 m. sausio 21 d.
          Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje gruodžio mėnesį vyko projektas „Kalėdinis sveikinimas“. Jame dalyvavo mūsų mokyklos ir Vilniaus Baltupių progimnazijos antrų klasių mokiniai. 
        Šio projekto tikslas -taikyti netradicinius užsienio kalbos mokymo metodus bei į užsienio kalbos mokymą integruoti kitas disciplinas. Projekto metu antrokai padarė atvirukus, kuriais apsikeitė su Vilniaus Baltupių progimnazijos mokiniais. Buvo apdovanoti patys originaliausi, kūrybingiausi, spalvingiausi ir įdomiausi atvirukai. Projektą vykdė anglų kalbos mokytojos S. Venclovienė ir J. Šaveiko.
2020 m. sausio 13-ąją 7b ir 6pp klasės mokiniai kartu su klasės auklėtojomis Jūrate Ratautiene, Vilma
Junevičiene, Daiva Varslavėniene ir lietuvių k. mokytoja Renata Maslauskiene lankėsi Viniaus televizijos
bokšte, kur pagerbė Laisvės gynėjų atminimą, aplankė Laisvės kovų muziejų, apžiūrėjo fotografo
Pauliaus Lileikio fotografijų parodą, pasakojančią apie 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius. Taip pat mokiniai
apžiūrėjo nacionalinio mokinių piešinių konkurso “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” laureatų
darbų parodą “Piešiu istoriją”.
Vilniaus TV bokštas mena kruvinus 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, kurių metu prie TV bokšto
žuvo 14 žmonių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas,
Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas
Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas
Koncevičius (Vytautas tragišką 1991 m. sausio 13-osios naktį saugojo TV bokšto vartus ir buvo
sužeistas, nuo sužeidimų 1991 m. vasario mėn. mirė). Tris bokšto gynėjus (L.Asanavičiūtę, R.Jankauską
ir A.Kavoliuką) suvažinėjo tankai, kiti gynėjai mirė nuo įvairių šautinių sužeidimų. 9 žuvusieji yra palaidoti
Vilniaus Antakalnio kapinėse, kiti – jų gimtuosiuose miestuose. Pusė žuvusiųjų buvo jaunesni nei 25 metų
amžiaus.
Gynėjų žuvimo vietas dabar mena prie TV bokšto pastatyti nedideli granito obeliskai. Šalia pasodinti
medžiai – ten, kur krito vyrai, auga ąžuoliukai, o L.Asanavičiūtės žūties vietoje auga liepaitė.
1992 m. pirmajame TV bokšto aukšte buvo įrengta, o 2016 m. atnaujinta ekspozicija Sausio 13-osios
aukoms atminti.
7b ir 6pp klasės mokiniai uždegė atminimo žvakeles prie Laisvės gynėjų atminimo lentos ir prie granito
obeliskų, pastatytų Laisvės gynėjų žuvimo vietose.
7b klasės mokiniai sausio 15 d. Marijos tarnaičių vienuolyne, Pavilnyje aplankė Laisvės premijos laureatę
vienuolę disidentę Felicją Nijolę Sadūnaitę, klausėsi įdomių jos pasakojimų, uždavė klausimų.
6pp klasė sausio 16 d. apsilankė ir prie Lietuvos laisvės gynėjo Antano Sakalausko memorialinės lentos
Įsruties gatvėje, Pilaitėje. Antanas Skalauskas dalyvavo 1991 m. Sausio 13-osios įvykiuose ir buvo
sužeistas. 6pp kl. mokiniai prie ąžuolinio koplytstulpio uždegė atminimo žvakeles Laisvės gynėjui Antanui
Sakalauskui.
Laisvė – brangiausias mūsų tautos turtas, tad branginkime ir ginkime ją.
Jūratė Ratautienė, Renata Maslauskienė,
Vilma Junevičienė, Daiva Varslavėnienė
Dainora Lūžaitė / 2020 m. sausio 20 d.
                       Psichoaktyvios medžiagos, jų vartojimo prevencija

Psichoaktyviosioms medžiagoms priskiriamos tokios medžiagos, kurios veikia žmogaus psichiką ir sukelia sveikatos ir elgesio sutrikimus. Psichoaktyviųjų medžiagų grupei priklauso ne tik narkotinės, psichotropinės medžiagos (neteisėtai vartojamos narkotinės ir psichotropinės medžiagos – narkotikai), bet ir alkoholis, nikotinas, kofeinas, raminamieji, migdomieji vaistai.    

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija – priemonės, skirtos užkirsti kelią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, kurios apima žinių apie šių medžiagų vartojimo žalą ir pasekmes teikimą, neigiamų nuostatų apie jų vartojimą formavimą, sveikos gyvensenos ir gyvenimo įgūdžių ugdymą. 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija yra itin svarbi, nes šios medžiagos sukelia tiek priklausomybę, tiek fizines ir psichines ligas, socialines problemas, padidina sužalojimų riziką. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje daug rašoma, kalbama ir diskutuojama apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją ir vykdomas prevencijos priemones, kurios padeda ne tik užkirsti kelią šių medžiagų vartojimui, bet ir siekia užtikrinti vaiko teises, saugumą ir sudaro tinkamas sąlygas vaikų socializacijai. Kviečiu Jus pasidomėti plačiau. 

Daugiau informacijos rasite prisegtame priede (Kodėl vaikai gali pradėti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, pirmasis žingsnis psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje – tėvų bendravimas su vaikais, naudingos nuorodos)
Per rudens atostogas 7e, 7b, 6c klasių mokiniai kartu su mokytojomis Diana Kadzevičiene, Gitana Kučinskiene, Jūrate Ratautiene vyko į Lenkiją.
Vygrių nacionaliniame parke aplankėme vėlyvojo baroko kamaldulių vienuolyno ansamblį. Kamaldulių jau nebėra, bet kažkada jų per pusę amžiaus pastatytas ir savo laiku buvęs vienas didžiausių ir turtingiausių Lenkijoje vienuolynas tebestovi. Požemių kriptose pamatėme vienuolių kaulus (čia jų palaidota apie 40). Ant kriptos sienos matėme nutapytą mirties šokio freską, kurioje vaizduojama giltinė, kviečianti vienuolį šokti. Daug sužinojome apie kamaldulių tikėjimo ir gyvenimo ypatumus, aplankėme kambarius, kuriuose buvo apsistojęs popiežius Jonas Paulius II.
Vėliau keliavome į Augustavą. Vienas iš svarbiausių gamtos ir istorijos paminklų mieste yra 1824–1839 m. nutiestas Augustavo kanalas. Juo plaukėme laivu ir susipažinome su šliuzavimo sistema. Išlipome Studzieničnos miestelyje, kurio pavadinimas kilęs nuo žodžio „šaltinis“. Manoma, kad čia trykštantis šaltinis gydo nuo įvairiausių ligų. Šioje vietoje taip pat lankėsi lenkų mylimas popiežius Jonas Paulius II. Pakrantėje stovi jo garbei pastatytas paminklas ir vietiniai tiki, kad palietus jo ranką, pildosi norai… Apžiūrėjome Studzieničnos bažnyčią ir koplyčią, vėliau tęsėme kelionę jau Lietuvos link.
Paskutinis mūsų turiningos ir smagios kelionės taškas buvo Seinai. Čia stovi paminklas Antanui Baranauskui, kuris, jau būdamas vyskupu, čia praleido paskutinius penkerius savo gyvenimo metus. Aplankėme ir ypač garsią Švenčiausiosios Mergelės Marijos baziliką, kurioje yra XV amžiaus stebuklinga Dievo Motinos figūra. Tikima, kad ji dovanoja malones, kurių įrodymus votus – padėkos ženklus Marijai, pamatėme koplyčioje.
Kelionės pabaigoje aplankėme “Lietuvių namus”, kur susipažinome su vietiniais lietuviais ir skaniai bei sočiai pavalgėme. Taip ir pasibaigė mūsų kelionė. Kelionė buvo tikrai įdomi ir turininga, sužinojome labai daug informacijos. Taip pat buvo smagu pakeliauti Žygimato Augusto, Antano Baranausko ir Jono Pauliaus II keliais. Visi liko labai patenkinti.


Parašė 7b klasės mokinė Monika Ragutskytė
Pastabos:

  • Elektroninis NMPP mokyklose bus vykdomas keliais srautais. Vienas mokinys atliks po vieną kiekvieno dalyko testą.
  • Sprendimai dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 ir 6 klasėse dar nepriimti.
Diana Kadzevičienė / 2020 m. sausio 13 d.
Gruodžio 18 dieną 7–8 klasių mažvydiečiai, mokyklos lituanistės, bibliotekininkės Danguolė ir Regina,
muzikos mokytoja Justina susibūrė į jaukią Advento vakaronę, skirtą Juozo Tumo – Vaižganto 150
–osioms gimimo metinėms paminėti.
Vakaronę pradėjo bibliotekininkė Danguolė ir muzikos mokytoja Justina užtraukdamos skambią
lietuvišką dainą ,,Lino kelias“, mat Vaižganto vardas reiškia senovės lietuvių linų dievą. Skambėjo kanklių
muzika, taiklus, gyvas Vaižganto žodis, kurį perteikė 7–8 klasių moksleiviai, mokyklos direktorius
Eugenijus Manelis, pavaduotoja Renata Kraus, mokytojos ir visi norintys.
Visi susidomėję žiūrėjo filmo „Tumo kodeksas“ ištrauką, atskleidžiančią Vaižganto drąsią sielą ir jo
pasiaukojimą dėl lietuviško žodžio. Advento vakaronę su Vaižgantu užbaigė susirinkusiųjų bendra
lietuviška daina.
Dėkojame renginio organizatoriams, vedantiesiems ir skaitovams.
Tegu Vaižganto žodis gyvena mūsų širdyse, skleisdamas gėrį, meilę ir šilumą.
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. sausio 13 d.
Minint 29-ąsias Sausio 13-osios metines mūsų
mokykloje skambėjo dainos žuvusiems už laisvę.
Pradinių klasių mokinius parengė muzikos mokytoja
Audronė Lašinskienė, o vyresnių klasių mokinių
pasirodymą – mokytojos Justina Kriščiūnienė bei
Eugenija Drungilienė.
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą pagerbė
visa mokykla.
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. sausio 10 d.
„Erasmus+KA2“ projekto „DiscriminACTion for a better
IntegrARTion“ nariai 2019 m. gruodžio mėn. dalinosi savo
patirtimi ir žiniomis su pradinių klasių mokiniais. 8b klasės
mokinės Aušra Brigita Gudabskaitė ir Miglė Jūraitė aplankė trečių
c,b,e,d, o Emilija Ražanauskaitė ir Austėja Švegždaitė – ketvirtų
a,b,d klasių mokinius.
8b klasės moksleivė Orinta Valavičiūtė dalijosi mintimis:
„Vykdėme sklaidą apie toleranciją, neįgaliuosius, jų teises.
Ypatingai kreipėme dėmesį į tai, jog net ir jauniausi mokiniai
turėtų žinoti, kad neįgalieji nėra kažkuo blogesni, jog dažnai
netinkamai su jais elgiamasi, pažeidžiamos jų teisės. Tikime, jog
turime pradėti ugdyti toleranciją kuo anksčiau, norime, jog
žmonės žinotų, kaip elgtis, kaip padėti, kaip bendrauti su
neįgaliaisiais. Daugeliui klausytojų kilo klausimų, nagrinėjome
juos kartu, pasakojome, kodėl dažnai nematome jų gatvėse ir
kodėl tai kenksminga bendruomenei. Kuo labiau stengėmės
pabrėžti, jog turėtume šilčiau juos priimti, paskatinti neįgaliuosius nebijoti bendrauti. Juk todėl ir yra
kuriamos bendruomenės! Išties pastebėjome didelę sklaidos problemą, matome, jog Lietuvoje būtina
mokyti visuomenę priimti kiekvieną. Kodėl mes visi tokie ,,primokyti“, lyg prigąsdinti, jog nereikia lįsti prie ,
,kitokių žmonių’’? Kiekvienas turime savų bruožų, savų skirtumų. Ar dėl to keičiasi mūsų teisės? Jei jau
gyvename laisvoje šalyje, turime gerbti kiekvieną gyventoją. Mums labai svarbu per ateinančias kartas
keisti įsisenėjusį požiūrį į neįgaliuosius, būtų džiugu, jei pamatytume vis daugiau darbo vietų, mokyklų,
kitų įstaigų, kuriose neįgalusis nebūtų išskiriamas.”
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas