Vilma Junevičienė / 2021 m. 15 liepos d.
BENDRADARBIAUJANČIŲ MOKYKLŲ 5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ
STOVYKLA ,,VASAROS EKSPERIMENTAI“
2021 m. rugpjūčio 16 – 23 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje vyks
1-oji stovykla ,,Vasaros eksperimentai“ 5 – 8 klasių Martyno Mažvydo,
,,Ąžuolyno“ progimnazijų ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos
mokiniams, rekomenduojant mokyklų Vaiko gerovės komisijoms.
Stovykloje siekiama padėti mokiniams, kurie dėl nuotolinio mokymosi
patyrė sunkumų, mažinti mokymosi praradimus dėl COVID – 19,
didinti mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius
matematikos, kalbos ugdymo srityse, socialinių – emocinių
kompetencijų ugdyme, fizinio aktyvumo skatinime.
Stovykla finansuojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei
Martyno Mažvydo progimnazijos lėšomis.
MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 1 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ
STOVYKLA ,,TAI DAUGIAU NEI SPORTAS“
2021 m. rugpjūčio 18 – 31 d. Martyno Mažvydo
progimnazijoje vyks 17-oji stovykla ,,Tai daugiau
nei sportas“ 1 – 8 klasių mokiniams, kuriems yra
paskirtas nemokamas maitinimas stovykloje ir
kitiems mokiniams, rekomenduojant
progimnazijos socialiniams pedagogams. Tai
atradimų, kūrybinių galių, sveiko gyvenimo būdo
ir sėkmės siekianti stovykla.
Stovykla finansuojama Vilniaus miesto
savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos ir
socialinės paramos maitinimui lėšomis bei
Martyno Mažvydo progimnazijos lėšomis.
Daugiau informacijos stovyklų ,,Vasaros eksperimentai“, ,,Tai daugiau nei sportas“ pridedamuose
lankstinukuose.
Eglė Laumelienė / 2021 m. 8 liepos d.

NEMOKAMAS MAITINIMAS IR PARAMA MOKINIO REIKMENIMS NAUJOVĖS:

• Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams/ rūpintojams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo.

Tėvai (globėjai / rūpintojai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos. Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021 – 2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d. el. būdu:
www.spis.lt; https://paslaugos.vilnius.lt;
paštu Socialinių išmokų skyriui (Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius); nuvykus į Vilniaus miesto savivaldybės bendrą klientų aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3, I a.) – galioja tik vykdant kontaktinį aptarnavimą; mokyklai (prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite prisegtame dokumente. Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545,
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas, soc. pedagogus.
Eglė Bridikienė / 2021 m. 7 liepos d.
„Po 8 klasės noriu smagiai praleisti vasarą.
Nuvažiuoti prie jūros.
Kai ateis ruduo, nueiti į naują mokyklą.
Susirasti naujų draugų, susipažinti su mokytojais.
Nepamiršti savo senų draugų.
Po 8 klasės noriu toliau mokytis.
Noriu sieti mokslą su karjera.
Noriu turėti dar daugiau įvarių pažinčių.
Norėčiau turėti apmokamą darbą, kuris būtų
legalus mano amžiuje.
Noriu toliau džiaugtis gyvenimu.
Bandyti kiekvieną dieną praleisti produktyviai.
Norėčiau pradėti daryti savo gyvenime
kažką naujo…“
Šiomis mintimis dalinosi mūsų
aštuntokai paskutinio jiems
skirto renginio metu.
Nuotolinės išleistuvės – liūdna,
nuobodu? Oi ne, atsakys jums
mūsų aštuntokai. Papasakosim
ir jums, kaip ten buvo.
Aštuntokų išleistuvių programa
buvo suskirstyta į 8 lygius.
I-ame lygyje juos pasitiko
klasių vadovai, pasidalino
prisiminimais bei patarimais,
nuoširdžiomis emocijomis. II-
ame lygyje aštuntokai dalijosi
savo prisiminimais bei
patarimais ir linkėjimais
septintokams. III-VI lygiuose
jiems teko pamiklinti pirštelius
ir atsakinėti į įvairius klausimus apie mokyklą, mėginti atpažinti užsimaskavusius mokytojus bei dirbant
klasių komandose atlikti kuo daugiau įvairių ir netikėtų užduočių. II-VI lygių užduotis paruošė septintų
klasių mokiniai su klasių vadovais. VII lygyje aštuntokų laukė puiki koncertinė sveikinimo programa,
kurią paruošė, nufilmavo ir sumontavo nuostabiosios muzikos mokytojos Justina ir Eugenija. Ir galiausiai
buvo pasiektas magiškasis VIII lygis, kuriame paslaptingasis Mantas Wizard išmokė keleto vertingų
magijos triukų. Taigi po 5-ias valandas trukusios programos Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos
aštuntokai skelbiami garbingai baigę 8-ąją klasę.
,,Dėkoju visiems mokytojams, kurie mokė mus nuo penktos, šeštos, septintos ir aštuntos klasės,
žinome, kad mokyti mūsų klasę buvo nelengva, bet Jūs stengėtės iš visų jėgų išmokyti savo dalyką,
gyventi savarankiškiau ir kūrybiškiau.“ ,,Gerbiami mokytojai ir direktoriau, ačiū už Jūsų pastangas
sudėtas į mūsų mokslus ir ateitį…” „Dėkoju direktoriui už jo pastangas išmokyti vaikus ne tik tam tikro
dalyko, bet ir gyvenimiškų situacijų.“ ,,Be visų mokytojų mes nebūtume ten, kur esame, ir tokie, kokie
esame.“ ,,Mokykloje aš jaučiausi laukiamas ir laimingas.“ ,,Ačiū, kad visus 8 metus mane globojote savo
mokykloje ir mokėte gyvenime nepaklysti.“ ,,Noriu pasakyti ačiū visiems mokytojams bei kitiems
mokyklos darbuotojams. Dėkoju direktoriui, kad mūsų mokykloje vaikus moko tokie nuostabūs
mokytojai.” ,,Ačiū už visus metus, kuriuos praleidome drauge, dėkoju už rūpinimąsi bei pagalbą ir
suteiktą meilę.“ „Aš dėkoju mokytojams už įdėtas pastangas stengiantis pamokas paversti įdomiomis.
Taip pat už supratingumą ir nuoširdumą.“ ,,Ačiū auklėtojai … už tai, kad visus tuos metus mus globojo,
rūpinosi mūsų sėkmėmis ir nesėkmėmis.” ,,Kitiems mokyklos darbuotojams dėkoju, kad šią mokyklą
padarėte jaukią.“
Ačiū ir jums, mieli aštuntokai! Teisingų pasirinkimų!
Vitalija Subačiūtė / 2021 m. 29 birželio d.
Vėl klasė liks viena. 
Skambės tik žingsnių aidas… 
Jus akimis lydės išmarginta lenta – raidėm ir formulėm, daiktavardžių linksniuotėm, 
Liūdės ant suolo palikta knyga… 
Kvepės pavasariu ir sodais, varpelis suskambės, 
Ir Jūsų širdys, man atrodo, mūsų mokyklą ne kartą paminės… 


                                                         Mielas aštuntoke, 

Tu mūsų mokykloje mokeisi aštuonerius metus – tai netrumpas laiko tarpas: nuo vaikystės iki paauglystės. Aštuoneri metai gražaus, prasmingo, įsimintino buvimo mokykloje. Mūsų mokykloje pradinėse klasėse išmokai gerai skaityti, rašyti, susiradai draugų, su kuriais kartu sėmeisi žinių, keliavai, dalyvavai renginiuose. Nedrąsus vaikiškas klausimas Kodėl? išaugo į ryžtingą ir probleminį Kuo tai pagrįsti? Suaugai, subrendai, išskleidei gražiausius savo jaunystės žiedus. Pagrindinėje mokykloje tavo žinios augo, tu stengeisi pažinti save kaip asmenybę ir įveikti paauglystės metu iškylančius sunkumus. 

Šie mokslo metai nebuvo lengvi nei mokiniams, nei pedagogams. Tau buvo nelengva, nes visos pamokos vyko nuotoliniu būdu ir reikėjo nemažai laiko praleisti prie kompiuterio. Tiesa, paaugliams gal ir nėra taip sunku didžiąją dienos dalį prarymoti prie kompiuterio – nemažai laiko prie jo buvo praleidžiama ir ne karantino metu: juk grįžęs namo po pamokų žaisdavai įvairius žaidimus, bendraudavai su draugais. 

Na, o karantino metu, manome, ruošiantis pamokoms, reikėjo ir tėvų pagalbos – juk visą laiką paslaugios mokytojos pagalbos nepaprašysi, kaip įprastų pamokų metu. Tad karantinas privertė ir tėvelius prisiminti mokykloje įgytas žinias. Tiesa, yra ir geroji tokio mokymosi pusė – tu galėjai daugiau laiko pabendrauti su tėvais, sustiprinti tarpusavio ryšį. 

Virusas iš tavęs atėmė ir bendravimą su draugais – nebeliko draugiško futbolo kamuolio paspardymo mokyklos stadione ar krepšinio kamuolio pamėtymo, linksmų kalėdinių karnavalų mokykloje. Liko tik bendravimas skype, viber arba virtualioje aplinkoje. 

Tačiau pasaulis po truputį atsigauna.Tikimės, kad kitais metais, besimokydamas pirmoje gimnazijos klasėje, turėsi galimybę lankyti įprastas pamokas, klasėje sėdėti kartu su draugais ir, klausantis mokytojo gyvai, turtinti savo žinias. 

Laikas lekia taip greitai – tu užaugai. Tad norime palinkėti tau didelės sėkmės, to paties tau linki ir klasės auklėtoja bei mokyklos vadovai. Laimingo tau skrydžio, aštuntoke! Linkime tau drąsos, pasitikėjimo savimi, džiaugsmo, stiprybės ir visokeriopos sėkmės, siekiant savo sumanymų, svajonių išsipildymo. Linkime be įtampos pasiekti ir įveikti dvylikos atkaklaus ir sudėtingo darbo metų Olimpą! Džiugiai pasitik savo naują rytojų, sėkmės naujoje mokykloje ir pačių geriausių vasaros atostogų! 

                                                              Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos septintokai                                                                                         
                                                                              

                             
Vilma Junevičienė / 2021 m. 28 birželio d.
Respublikinė iniciatyva ,,Judanti klasė“

Fizinį aktyvumą propaguojančioje iniciatyvoje ,,Judanti klasė“ dalyvavo 86 Lietuvos ugdymo įstaigos. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai atstovavo 5c klasės kolektyvas. Prie iniciatyvos noriai prisijungė šeimos nariai, draugai, sportuodami po pamokų ir savaitgaliais. Taip pat vyko nuotolinės klasės judriosios pertraukos, įdomios fizinio ugdymo, šokio ir aktyvios muzikos pamokos. 5c klasės šūkis – ,,Judėk – netingėk!“. Klasės bendruomenės ir progimnazijos  pertraukų, pamokų veiklų akimirkos sudėtos nuotraukų dėlionėje. Smagu buvo pasidžiaugti kitų fizinėmis veiklomis ir su nekantrumu jas išbandyti patiems.

,,…fizinis aktyvumas – tai tik didesnė galimybė ne tik judėti, bet ir būti drauge, džiaugtis kartu su kitais, išmokti naujų fizinio aktyvumo formų, drąsiau jas įgyvendinti.“ – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras pakvietęs Lietuvos ugdymo įstaigas dalyvauti fizinio aktyvumo iniciatyvoje.

Dėkojame už aktyvumą 5c klasės kolektyvui: mokiniams, jų tėvams, klasės auklėtojai Renatai Maslauskienei, šokių mokytojai Audronei Stanienei už šokių pamokas, muzikos mokytojai Kristinai Šileikienei už kūno perkusijos pamokas, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Eglei Laumelienei už galimybę dalyvauti fizinio aktyvumo renginyje.

Daugiau informacijos 5c klasės parengtoje ataskaitoje ir                                                                                                         


Vilma Junevičienė / 2021 m. 25 birželio d.
             Visiems aktyvios, saugios ir smagios vasaros!

Vasaros laikotarpiu – daug laiko praleidžiame plaukdami ir maudydamiesi ežeruose, upėse, jūrose, atviruose baseinuose. Plaukiame ir su vandens dviračiais, ir su valtimis, ir su baidarėmis bei kitomis vandens transporto priemonėmis.

5-8 klasių mokiniai prisiminė, kaip reikia saugiai maudytis ir plaukti bei parengė priminimus, taisykles ir atmintines.

                                              Fizinio ugdymo mokytojai
Administratorius / 2021 m. 22 birželio d.
Vilma Junevičienė / 2021 m. 19 birželio d.
           
              Susipažink su sporto srities profesijomis!


Birželis – profesinio veiklinimo mėnuo, kas metai vyksta respublikinė visuotinė iniciatyva ,,ŠOK į tėvų klumpes“.  5-8 kl. mokiniai dalyvavo karjeros ugdymo iniciatyvoje ,,Pažintis su sporto srities profesijomis“.

5-8 klasių mokiniai per fizinio ugdymo pamokas, sporto būrelius susipažino su sporto šakų, sporto klubų trenerių, šokio trenerių, sporto šakų teisėjų, fizinio ugdymo mokytojų, sporto psichologų, sporto medikų, kineziterapeutų ir kitomis profesijomis bei sporto klubais, sporto mokymo įstaigomis, Lietuvos sporto universitetu.


                                   Fizinio ugdymo mokytojai

Administratorius / 2021 m. 18 birželio d.
Administratorius / 2021 m. 18 birželio d.
jau yra galimybė pasirašyti el. sutartis su tėvais. Pirma pasirašo mokinių tėvai, po to -mokyklos direktorius.  

Priėmimo komisijai dokumentai teikiami el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt: 
  • Priešmokyklinio ugdymo baigimo pažymėjimą turi atsiųsti tik tie, kas dar nepateikė (pateikusiems per e sistemą pakartotinai teikti nereikia). 
  • Pirmų klasių mokiniai, pageidaujantys mokytis pagilinto dailės ugdymo klasėje, turi atsiųsti prašymą.   
Klasių komplektavimas vyks rugpjūčio mėn.  

Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (el. vaiko sveikatos pažymą sistemoje fiksuos mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, papildomai teikti nereikia).  

Baigusiems 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantiems mokslą, dokumentų pateikti nereikia.  

Informacija priėmimo klausimais teikiama tel.nr. 864598679. 
Informuojame, kad prašymų teikimo sistemoje
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas