Mūsų mokyklą aptarnauja
Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato pareigūnai, atsakingi už teisės pažeidimų prevenciją:
  • Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės specialistė, Kristina Bikbajeva, tel. 230 7251
  • Pilaitės policijos nuovados tyrėjas, Aurimas Boza, tel. 230 7251
  • Nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjas, Aleksandras Aniukštis, tel. 271 6466
Vilniaus miesto Savivaldybės Socialinės paramos centro Pilaitės vaikų dienos centras:
  • Socialinė darbuotoja, Ingrida Raichelienė, tel. 230 7034
Vilniaus miesto Vaiko teisių apsaugos skyrius:
  • Specialistė, Sonata Mockevičienė, tel. 8 686 24174
Vilniaus miesto Pedagoginė psichologinė tarnyba:
  • Vivulskio g. 29a, Vilnius, tel. 265 0912, 265 0908
Vilniaus miesto Savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyba:
  • Konstitucijos g. 3, Vilnius, tel. 211 2026
Seminaras anglų kalbos mokytojams „Į mokinį orientuotas mokymas“
Rita Bakanienė / 2017 m. balandžio 27 d.
Balandžio 26 d. Martyno Mažvydo progimnazija, kaip institucinė Lietuvos anglų kalbos mokytojų
asociacijos (LAKMA) partnerė, sukvietė anglų kalbos mokytojus į praktinį seminarą „Į mokinį orientuotas
mokymas“. Mūsų progimnazijos vyresniosios anglų kalbos mokytojos Rita Bakanienė, Eglė Bridikienė,
Skaistė Poniškaitienė, Lina Spalvienė ir Renata Žemaitienė dalijosi savo gerąja patirtimi, sukaupta
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, šių metų vasarį vykusiuose „Lewis School of English“,
Sautamptone, JK, kuriuose dalyvavome vykdydamos Erasmus+ KA1 projektą „Kiekvienas mokinys yra
asmenybė: personalizuotas mokymas pamokose“ (Nr. 2016-1-LT-KA101-022977), bei praktiškai
išbandyta pamokose, su kolegėmis iš Vilniaus, Kauno, Širvintų, Visagino ir net Čekijos miesto Brno
mokyklų.
Seminare dalijomės savo idėjomis, kaip pasyvius mokinius paversti aktyvesniais ir paskatinti juos
daugiau dalyvauti pamokoje, aptarėme ne tik į mokinį orientuoto mokymo metodiką, bet ir mokymosi
medžiagos diferenciacijos galimybes dirbant su skirtingų gebėjimų mokiniais. Seminaro dalyviai ne tik
atnaujino savo teorines žinias, bet ir galėjo jas praktiškai pritaikyti atlikdami įvairias užduotis. Intensyviai
dirbant laikas prabėgo akimirksniu.Džiaugiamės naujomis pažintimis, galimybe pasidalinti savo žiniomis ir
pasimokyti iš kitų bei tikimės, kad ateityje galėsime dar ne kartą pakviesti kolegas draugiškai pasimokyti
vieni iš kitų!
Su liaudies daina
Danutė Kasiulevičienė / 2017 m. kovo 5 d.
Vasario pradžioje Vilniaus Savivaldybės Centrinėje miesto bibliotekoje vyko integruota lietuvių,
prancūzų kalbų, muzikos ir choreografijos pamoka „Lietuvių ir prancūzų liaudies dainų vainikas“. Joje
dainavo, šoko ir grojo įvairiais instrumentais muzikos mokytojų Svetlanos Politovos, Audronės
Lašinskienės, Kristinos Šileikienės ir lietuvių kalbos mokytojos Živilės Meškėlienės mokiniai. Pagrindinis
išvykos tikslas – pasidalinti su Vilniaus miesto gyventojais liaudies dainų grožiu. Po pristatymo dalyviai,
EMILE aštuntų ir šeštų klasių mokiniai, taip pat ir pradinių klasių mokinukių būrys, buvo susipažindinti su
bibliotekų tinklo infrastruktūra ir profesijomis. Vėliau aštuntokės Julija, Adriana ir Kotryna išsakė savo
įspūdžius: „Dainavome sutartinę „Kadujo“. Kaskart į dainą įsitraukiant kitiems bendraklasių balsams,
žodžiai ėmė painiotis. Sutartinė šiek tiek skambėjo lyg šurmulys, tačiau buvo be galo gražu. Gal todėl,
kad ją atlikome visi kartu. Gal todėl, kad šią dainą lietuviai dainuoja jau daug metų. Net sunku suvokti,
jog Lietuvoje dar vis atliekamos dainos, kurios skambėjo prieš šimtą metų. Turime didžiuotis, jog esame
lietuviai. Buvo smagu žiūrovams parodyti save, pasigirti, kad mokykloje yra mokomasi dar vienos užsienio
kalbos – prancūzų. Puikiai skambėjo daina „Dolijute“. Ši išvyka svarbi, nes galėjome kitiems priminti, jog
kalbos gali mus suvienyti ir paversti viena didele šeima. Galime kalbėti laisvai keliomis kalbomis. Gera
mintis buvo taip išvažiuoti, nes kai išmokome lietuvių ir prancūzų liaudies dainų, supratome, jog
kiekvienas lietuvis turi dainuoti. Dainos atspindi mūsų prosenelių jausmus, gyvenimo būdą ir mes tuo
didžiuojamės.“
DĖL PRIĖMIMO Į PIRMĄSIAS KLASES 2017 METAIS
Gerbiami Tėveliai,

Prašymus į pirmas klases galima teikti nuo 2017 m. kovo 1 d. Savivaldybės internetiniame puslapyje. Prašymų formos bus skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Internetu užpildyti asmenų prašymai automatiškai perduodami prašyme nurodytai mokyklai.

Priėmimo į Vilniaus miesto mokyklas Tvarkos aprašo projektas yra paskelbtas Savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/index.php?2504564045

Patvirtintas šis aprašas bus skelbiamas ir mūsų progimnazijos svetainėje. Prašome sekti informaciją.

Administracija
Mokinių taryba 2016-2017
Eglė Laumelienė / 2017 m. sausio 24 d.
Artėjant „Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2017“, kviečiama patyčias stabdyti kasdien
Genė Remeikienė / 2016 m. gruodžio 26 d.
Emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia ruoštis ir dalyvauti aštuntojoje nacionalinėje
„Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2017“, kuri kitais metais vyks kovo 20-26 dienomis.
„VAIKŲ LINIJA“ i n f o r m u o j a:
Gyvenimo be patyčių idėją palaikančios švietimo ir ugdymo įstaigos, aktyvios organizacijos, socialiai
atsakingo verslo atstovai ir visi pilietiški žmonės savo veiklomis ir iniciatyvomis gali tapti „Veiksmo
savaitės BE PATYČIŲ“ dalyviais ir kartu padėti kasdien stabdyti patyčias.
„Tikėtis sumažinti patyčių mastą galime tiktai daug metų nuolatos ir kasdien dirbdami: taikydami
pasaulyje pripažintas prevencines programas mokyklose, mokydami mokytojus tinkamai reaguoti į
patyčias, skatindami aktyviau į patyčių situacijų sprendimą įsitraukti tėvus ir kviesdami plačiąją
visuomenę nepritarti patyčių apraiškoms, – teigia „Vaikų linijos“ vadovas dr.Robertas Povilaitis. –
Organizuodami „Veiksmo savaitę“, norime sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Kad greta
energetikos ar ekonomikos problemų pamatytume ir socialines problemas, kad galėtume įvertinti, kaip
mums sekasi mažinti patyčių paplitimą ir ar sistemingai taikome pakankamai efektyvių priemonių šiai
problemai spręsti.“
„Vaikų linija“ jau 13 metų vykdo kampaniją BE PATYČIŲ, kuria siekiama stabdyti patyčias mūsų
visuomenėje, kad tiek vaikai, tiek suaugusieji galėtų jaustis saugūs savo aplinkoje. Pastaraisiais metais
patyčių problema sulaukė svarbaus valdžios atstovų dėmesio.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė balandį iniciavo socialinę kampaniją „Už saugią Lietuvą“, kurios vienas
iš tikslų – sisteminė kova su patyčiomis mokykloje. „Vaikų linijos“ specialistai, palaikydami šią prezidentės
iniciatyvą, prisidėjo savo konsultacijomis ir paruošė rekomendacijas, kaip šalies švietimo įstaigose
užtikrinti efektyvią patyčių prevenciją. Gegužę šalies vadovė pateikė Švietimo įstatymo pataisas,
kuriomis siekiama sukurti kovos su smurtu sistemą visose šalies bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio
mokymo įstaigose. Seimui spalį pritarus šioms pataisoms, jos įsigalios nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos.
Vilniaus miesto savivaldybė taip pat ėmėsi aktyvesnių veiksmų, spręsdama patyčių problemą švietimo
įstaigose. Vasarą buvo patvirtinta pirmoji Lietuvoje patyčių prevencijos tvarka miesto mokyklose, prie
kurios parengimo prisidėjo ir „Vaikų linijos“ specialistai.
Tęsti darbus, stabdant patyčias ir skatinant draugišką elgesį, kitais metais kvies aštuntoji „Veiksmo
savaitė BE PATYČIŲ 2017“, prie kurios kasmet prisijungia didžioji dalis švietimo įstaigų iš visos Lietuvos.
Kartu su savo bendruomenėmis jos kuria ir vykdo įvairias patyčių prevencijai ir jų stabdymui skirtas
veiklas. Patyčių problemą padeda spręsti ir susitelkę iniciatyvos partneriai bei iniciatyvą palaikančios
organizacijos: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, „Vaiko labui“, Paramos vaikams centras, Specialiosios
pedagogikos ir psichologijos centras, Lietuvos policija, „Vaikystės sodas“, Informacinių technologijų
centras, Ryšių reguliavimo tarnyba, „Langas į ateitį“, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga,
Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos psichologų sąjunga, Švietimo ir mokslo ministerija, Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras, Kauno kino
centras „Romuva“, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto psichologinė ir pedagoginė tarnyba,
Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“, Lietuvos nacionalinis dramos teatras. „Veiksmo savaitės BE
PATYČIŲ“ rėmėjai – projektas „Saugesnis internetas“, finansuojamas Europos Sąjungos, ir „Western
Union Foundation Lithuania“.
Švietimo įstaigos ir organizacijos, norinčios dalyvauti „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2017“, nuo
lapkričio 28 d. iki 2017 m. kovo 1 d. kviečiamos registruotis kampanijos „BE PATYČIŲ“ interneto
svetainėje www.bepatyciu.lt. Visi užsiregistravę dalyviai per „Veiksmo savaitę“ šioje svetainėje galės
skelbti naujienas su nuotraukomis apie vykdomas veiklas ir pasidalinti savo gerąja patirtimi ir idėjomis su
kolegomis.
„Vaikų linija“ kitų metų „Veiksmo savaite BE PATYČIŲ“ sieks atkreipti dėmesį į svarbų patyčių
stebėtojų vaidmenį.
„Analizuodami patyčių mastą, mes dažniausiai kalbame apie vaikus, kurie patiria patyčias ar
tyčiojasi. Tačiau neretai pamirštame, kad patyčiose dalyvauja ir visi matantys šią smurto formą vaikai.
Nuo jų – patyčių stebėtojų – elgesio dažnai priklauso, ar patyčios toliau vyks ir intensyvės, ar bus
sustabdytos, – aiškina „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ koordinatorė Aurelija Jocaitė. – Labai
svarbu, kad patyčias matantys vaikai parodytų savo nepritarimą netinkamam elgesiui ir praneštų apie tai
suaugusiems. Kuo daugiau patyčias stebinčių vaikų papasakos apie tai suaugusiems, kuriais pasitiki, tuo
daugiau patyčių bus sustabdyta.“
Norėdama paskatinti stabdyti patyčias mokyklose, „Vaikų linija“ kviečia mokinius dalyvauti dviejuose
konkursuose, kurių nugalėtojai bus apdovanoti per „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017“.
Dainuojantys ir grojantys mokiniai kviečiami susiburti į kūrybinę komandą ir sukurti dainą mokinių
dainų konkursui „Patyčios bijo tavo nepritarimo!“. „Vaikų linija“, bendradarbiaudama su Lietuvos
nacionaliniu dramos teatru, šiuo konkursu skatina jaunuosius kūrėjus žodžiais ir muzika paraginti
bendraamžius nelikti pasyviais patyčių stebėtojais ir stabdyti patyčias, parodant joms nepritarimą.
Daugiau informacijos apie konkursą rasite čia: goo.gl/3lRH5k
Tuo tarpu mokiniai, kuriems artimesni vizualūs menai, kviečiami dalyvauti „Vaikų linijos“ rengiamame
plakatų konkurse „Patyčios bijo tavo nepritarimo!“. Savo idėjas, kaip paskatinti patyčių stebėtojus
stabdyti patyčias, mokiniai kviečiami pasirinkta menine technika kūrybiškai atskleisti jų sukurtame
plakate su šūkiu. Daugiau informacijos apie šį konkursą rasite čia: goo.gl/e0Wf6E
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje Tvarkos aprašas
Genė Remeikienė / 2016 m. gruodžio 11 d.
PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOJE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Patyčių prevencijos ir intervencijos grupės vykdymo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje
tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis – padėti progimnazijai užtikrinti sveiką, saugią,
užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.
2. Tvarkos aprašas nustato patyčių stebėsenos, prevencijos ir intervencijos vykdymą Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazijoje (toliau – progimnazija).
3.Tvarkos aprašas remiasi šiais principais:
3.1. į patyčias būtina reaguoti nepriklausomai nuo jų turinio (dėl socialinės padėties, lyties, seksualinės
orientacijos, negalės, religinės ar tautinės priklausomybės, išskirtinių bruožų ar kt.) ir formos;
3.2. kiekvienas progimnazijos administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar
kitas darbuotojas, pastebėjęs ar sužinojęs apie patyčias, turi reaguoti ir stabdyti;
3.3. veiksmų turi būti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranešančiųjų apie patyčias amžiaus ir
pareigų, bei nepriklausomai nuo besityčiojančiųjų ar patiriančių patyčias amžiaus ir pareigų;
4. visi progimnazijos bendruomenės nariai (mokiniai, administracijos atstovai, mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti darbuotojai) turi būti supažindinti su progimnazijos
patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, ją įgyvendinančiais dokumentais ir patvirtinti tai
savo parašu.
5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai,
pasikartojantys veiksmai, siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę
žalą kitam asmeniui.
5.2. Patyčios gali būti tiesioginės (atvirai puolant ir/ar užgauliojant) ir/ar netiesioginės (skaudinant be
tiesioginės agresijos):
5.2.1. žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas,
žeminimas ir kt.;
5.2.2. fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;
5.2.3. socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;
5.2.4. elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių
siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės
pasisavinimas, siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.
5.3. Patyčias patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi.
5.4. Besityčiojantysis/skriaudėjas – mokinys ar suaugęs, inicijuojantis patyčias ir/ar prisidedantis prie jų.
5.5 Patyčias patiriantis suaugęs – administracijos atstovas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistas ar
kitas darbuotojas, išškurio tyčiojasi mokinys (-iai).
5.6. Patyčių stebėtojas – mokinys, matantis ar žinantis apie patyčias.
5.7. Patyčių prevencija – veikla, skirta patyčių rizikai mažinti, imantis progimnazijos bendruomenės narių
(mokinių, administracijos atstovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, kitų darbuotojų, tėvų
(globėjų, rūpintojų) švietimo, informavimo ir kitų priemonių.
5.8. Patyčių intervencija – visuma priemonių, taikomų visiems patyčių dalyviams (patiriantiems,
besityčiojantiems, stebėtojams), esant poreikiui įtraukiant mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).
5.9. Patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsena – patyčių situacijos progimnazijoje stebėjimas,
renkant, analizuojant faktus ir informaciją, svarbią šio reiškinio geresniam pažinimui bei valdymui,
reiškinio tolimesnės raidos ir galimo poveikio prognozavimas.
6. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija; Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu,
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymu, kitais įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais.
II. PATYČIŲ STEBĖSENA IR PREVENCIJA PROGIMNAZIJOJE
7. Patyčių prevencija ir intervencija yra svarbi progimnazijos veiklos dalis, kurios planavimu,
organizavimu ir stebėsena rūpinasi progimnazijos vadovas, vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai
ar kuratoriai, o jos vykdyme dalyvauja visi progimnazijos bendruomenės nariai.
8. Progimnazijos vadovas yra atsakingas už progimnazijos tvarkos aprašo parengimą ir vykdymą, už
stebėsenos rezultatais paremto kasmetinio progimnazijos patyčių prevencijos priemonių plano parengimą,
pristatymą progimnazijos bendruomenei ir vykdymą.
9. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja 12 atsakingų asmenų.
Progimnazijos vadovas jais paskiria vaiko gerovės komisijos narius ir/ar kitus asmenis ir patvirtina
Progimnazijos tvarkos apraše, kurie kasmet:
9.1. inicijuoja anoniminę vaikų apklausą ir apibendrina jos rezultatus (klausimyno forma 1 priede);
9.2. surenka apibendrintus duomenis iš klasių vadovų ar kuratorių dėl progimnazijoje fiksuotų pranešimų
apie patyčias ir atlieka jų analizę;
9.3. remiantis apklausos ir pranešimų apie patyčias analizės duomenimis, rengia patyčių prevencijos ir
intervencijos priemonių planą;
9.4. aptaria turimą informaciją, svarsto prevencijos ir intervencijos priemonių taikymo plano turinį vaiko
gerovės komisijos posėdyje;
9.5. teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimo
progimnazijoje, progimnazijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo patyčių prevencijos ar intervencijos
srityje ir kitais klausimais;
9.6. teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl progimnazijos tvarkos aprašo tobulinimo;
9.7. atlieka kitus progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkoje numatytus
veiksmus.
10. Klasės vadovai ar kuratoriai kasmet išanalizuoja ir apibendrina turimus pranešimus apie patyčias,
informuoja vaiko gerovės komisijos narius, koordinuojančius vykdymo tvarką, apie prevencijos,
intervencijos taikomų priemonių rezultatus klasėje, teikia kitą svarbią informaciją, susijusią su patyčiomis.
III. PATYČIŲ INTERVENCIJA PROGIMNAZIJOJE
11. Visais įtariamų ir realių patyčių atvejais kiekvienas progimnazijos administracijos atstovas, mokytojas
ar švietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:
11.1. įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
11.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, progimnazijos nuostatas ir elgesio taisykles;
11.3. esant pagalbos mokinio sveikatai ir gyvybei reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti
asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ar progimnazijos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji
pagalba);
11.4. informuoja klasės vadovą ar kuratorių apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias.
11.5. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
12. progimnazijos administracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito darbuotojo
reagavimo įtarus ir/ar pastebėjus elektronines patyčias ar gavus apie jas pranešimą veiksmai:
12.1 išsaugo vykstančių elektroninių patyčių įrodymus ir nedelsiant imasi visų reikiamų priemonių
elektroninėms patyčioms sustabdyti;
12.2. įvertina grėsmę mokiniui, jo sveikatai ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis
(tėvus (globėjus rūpintojus) ar mokyklos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);
12.3. surenka informaciją apie besityčiojančių tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;
12.4. informuoja klasės vadovą ar kuratorių apie elektronines patyčias ir pateikia įrodymus (išsaugotą
informaciją).
12.5. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
13. Klasės vadovas ar kuratorius, gavęs informaciją apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias:
13.1. užpildo pranešimo apie patyčias formą (forma 2 priede);
13.2. organizuoja individualius pokalbius su patyčių dalyviais, informuoja jų tėvus (globėjus, rūpintojus),
esant poreikiui kviečia mokinių tėvus dalyvauti pokalbiuose;
13.3. atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
14. Klasės vadovas ar kuratorius nesiliaujant patyčioms ar esant sudėtingesniam patyčių atvejui
kreipiasi į progimnazijos vaiko gerovės komisiją ar konkrečius progimnazijos tvarkos apraše nurodytus
asmenis) ir perduoda surinktus faktus apie netinkamą elgesį.
15. Progimnazijos vaiko gerovės komisija (ar konkretūs progimnazijos tvarkos apraše nurodyti asmenys),
įvertinusi turimą informaciją:
15.1 numato veiksmų planą, supažindina su jo nevykdymo pasekmėmis skriaudėją ir jo tėvus (globėjus,
rūpintojus); esant poreikiui koreguoja veiksmų planą;
15.2. Informuoja progimnazijos vadovą apie esamą situaciją.
15.3 atlieka kitus progimnazijos tvarkos apraše numatytus veiksmus.
16. Mokiniui pasityčiojus iššadministracijos atstovo, mokytojo, švietimo pagalbos specialisto ar kito
darbuotojo, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti progimnazijos vadovą, kuris imasi
progimnazijos tvarkos apraše ar kituose progimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.
17. Administracijos atstovui, mokytojui, švietimo pagalbos specialistui ar kitam darbuotojui pasityčiojus
iš mokinio, asmuo pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias turėtų informuoti progimnazijos vadovą, kuris imasi
progimnazijos tvarkos apraše ar kituose progimnazijos dokumentuose numatytų veiksmų.
18. Progimnazijos vadovas sužinojęs apie progimnazijos darbuotojo patiriamas patyčias arba
progimnazijos darbuotojo tyčiojimąsi, privalo nedelsiant imtis priemonių, numatytų progimnazijos tvarkos
apraše.
19. Kitiems patyčių dalyviams pagal individualius poreikius progimnazijoje teikiama švietimo pagalbos
specialistų ar pedagogų pagalba.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Progimnazija, vykdanti ilgalaikes tikslines patyčių prevencijos programas ir turinti sukurtą bei
veikiančią patyčių prevencijos ir intervencijos progimnazijoje tvarką, gali ir toliau ja remtis, jeigu joje
numatyti veiksmai bei nuostatos neprieštarauja Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus
miesto mokyklose tvarkos aprašui ir jeigu pritaria progimnazijos steigėjas.
21. Visi dokumentai, esantys mokinio asmens byloje, ir duomenys, susiję su mokinių ir jo asmeniniu
gyvenimu yra konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina atsakingiems fiziniams ar juridiniams
asmenims atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti mokinio teises ir teisėtus interesus.
Kvietimas
Mielieji, buvę ir esantys M. Mažvydo mokytojai, kviečiame nusikelti į pasaką, kurioje skambės muzika,
aplinkui daug šiltų žodžių, dėkingumo, pagarbos ir iššūkių… :) Taigi, pasipuoškime personažų drabužiais
ir spalio 5 dieną sudalyvaukime pasakoje, kurią kursime drauge!
1- 8 klasės dirba pagal šį pamokų trukmės grafiką:
1. 8:00 – 8:45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
Maitinimas vyks įprasta tvarka
Pilaitės gimnazijos patalpose besimokančios klasės dirba pagal gimnazijos sudarytą tvarkaraštį, o
12.00- visi mokyklos darbuotojai kviečiami į aktų salę pasinerti į avantiūrą:)
Mokinių taryba
Moknių Taryba 2016m.   
 1. Karina Skačkovaitė 6b 
 2. Juliana Kovalevskaja 6b 
 3. Smiltė Šiukšterytė 6b 
 4. Kamilė Korklinevskytė 6b 
 5. Greta Maižiešiūtė 6b 
 6. Deimantė Cikanavičiūtė 5c 
 7. Vilius Tomaševičius 7d 
 8. Arnas Cvirka 7d 
 9. Vaiva Gudabskaitė 7d 
 10. Ada Kaniavaitė 8p 
 11. Karolis Šimkus 8e 
 12. Konradas Vujčik 7c 
 13. Nikas Šiška 8c 
 14. Ieva Gruodytė 7c 
 15. Milda Bieliūnaitė 7a 
 16. Edvardas Meduneckis 6a 
 17. Erika Eglinskaitė 8p 
 18. Dovilė Miškinytė 8d 
 19. Rūta Januškevičiūtė 5d 
 20. Indrė Kamarauskaitė 7p 
 21. Miglė Bendoraitytė 7p 
 22. Paulius Šapalas 7p 
 23. Meda Šulskytė 6c         

2014-2015 m. m.

MT pirmininkas-Justas Lebedevas, 8b
Anastasija Liubinskytė 8b,
Martynas Malinauskas 8e,
Ieva Gaulytė 8e,
Matas Gaulia 8e,
Matas Kleinauskas 8e,
Rugilė Stonkutė 8f,
Justė Nutautaitė 8d,
Karina Ivanova 8d,
Ada Kaniavaitė 7p,
Dominykas Višnevskis 8e,
Jonas Paukštys 8e,
Olga Savičiova 6pp,
Elvita Meškauskaitė 6pp,
Daša Varmaškina 6e,
Indrė Kamarauskaitė 6p,
Luka Arnašiūtė 6p,
Miglė Bendoraitytė 6p.

Rugsėjo 1-osios šventė
Kviečiame visus į Rugsėjo 1-osios šventę, kuri įvyks 2016 m. rugsėjo 1 d. 9.00 val. Martyno Mažvydo
progimnazijos stadione
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas