Smagios tėvelių pamokos 2 h klasėje
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė / 2020 m. 24 vasario d.
Jau tapo tradicija 2 h klasėje kelias pamokas per mokslo metus vesti mokinių tėveliams. Pirmoje klasėje apie sveiką gyvenseną vedė Erikos mama Gintarė, apie knygų pasaulį – Rapolo mama Živilė. 
O šiemet braižybos ypatumų mokė Nojaus tėtis Darius.  Vaikai nusibraižė pieštuko brėžinį-išklotinę. 
Artėjant kovo 11-osios šventei Ugnės K. mama Rasa mokė pasigaminti trispalvę segę. 
Tokios pamokas skatina mokinių kūrybiškumą,  bendradarbiavimą, džiugina vaikų širdis.
Sveikiname su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 16 vasario d.
„Mūsų brangi tėvynė ne bergždžių ginčų, bet darbo reikalauja. Tik mokykimės tinkamai tarp savęs
susitaikyti, sugyventi. Užteks visiems ir vietos, ir darbo.“
Antanas Smetona
Europos klubas
Prisiminėme Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną
2020 m. sausio 13-ąją 7b ir 6pp klasės mokiniai kartu su klasės auklėtojomis Jūrate Ratautiene, Vilma
Junevičiene, Daiva Varslavėniene ir lietuvių k. mokytoja Renata Maslauskiene lankėsi Viniaus televizijos
bokšte, kur pagerbė Laisvės gynėjų atminimą, aplankė Laisvės kovų muziejų, apžiūrėjo fotografo
Pauliaus Lileikio fotografijų parodą, pasakojančią apie 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius. Taip pat mokiniai
apžiūrėjo nacionalinio mokinių piešinių konkurso “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” laureatų
darbų parodą “Piešiu istoriją”.
Vilniaus TV bokštas mena kruvinus 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, kurių metu prie TV bokšto
žuvo 14 žmonių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas,
Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas
Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas
Koncevičius (Vytautas tragišką 1991 m. sausio 13-osios naktį saugojo TV bokšto vartus ir buvo
sužeistas, nuo sužeidimų 1991 m. vasario mėn. mirė). Tris bokšto gynėjus (L.Asanavičiūtę, R.Jankauską
ir A.Kavoliuką) suvažinėjo tankai, kiti gynėjai mirė nuo įvairių šautinių sužeidimų. 9 žuvusieji yra palaidoti
Vilniaus Antakalnio kapinėse, kiti – jų gimtuosiuose miestuose. Pusė žuvusiųjų buvo jaunesni nei 25 metų
amžiaus.
Gynėjų žuvimo vietas dabar mena prie TV bokšto pastatyti nedideli granito obeliskai. Šalia pasodinti
medžiai – ten, kur krito vyrai, auga ąžuoliukai, o L.Asanavičiūtės žūties vietoje auga liepaitė.
1992 m. pirmajame TV bokšto aukšte buvo įrengta, o 2016 m. atnaujinta ekspozicija Sausio 13-osios
aukoms atminti.
7b ir 6pp klasės mokiniai uždegė atminimo žvakeles prie Laisvės gynėjų atminimo lentos ir prie granito
obeliskų, pastatytų Laisvės gynėjų žuvimo vietose.
7b klasės mokiniai sausio 15 d. Marijos tarnaičių vienuolyne, Pavilnyje aplankė Laisvės premijos laureatę
vienuolę disidentę Felicją Nijolę Sadūnaitę, klausėsi įdomių jos pasakojimų, uždavė klausimų.
6pp klasė sausio 16 d. apsilankė ir prie Lietuvos laisvės gynėjo Antano Sakalausko memorialinės lentos
Įsruties gatvėje, Pilaitėje. Antanas Skalauskas dalyvavo 1991 m. Sausio 13-osios įvykiuose ir buvo
sužeistas. 6pp kl. mokiniai prie ąžuolinio koplytstulpio uždegė atminimo žvakeles Laisvės gynėjui Antanui
Sakalauskui.
Laisvė – brangiausias mūsų tautos turtas, tad branginkime ir ginkime ją.
Jūratė Ratautienė, Renata Maslauskienė,
Vilma Junevičienė, Daiva Varslavėnienė
Sausio 13-osios minėjimas
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 13 sausio d.
Minint 29-ąsias Sausio 13-osios metines mūsų
mokykloje skambėjo dainos žuvusiems už laisvę.
Pradinių klasių mokinius parengė muzikos mokytoja
Audronė Lašinskienė, o vyresnių klasių mokinių
pasirodymą – mokytojos Justina Kriščiūnienė bei
Eugenija Drungilienė.
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą pagerbė
visa mokykla.
Mokiniai – mokiniams
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 10 sausio d.
„Erasmus+KA2“ projekto „DiscriminACTion for a better
IntegrARTion“ nariai 2019 m. gruodžio mėn. dalinosi savo
patirtimi ir žiniomis su pradinių klasių mokiniais. 8b klasės
mokinės Aušra Brigita Gudabskaitė ir Miglė Jūraitė aplankė trečių
c,b,e,d, o Emilija Ražanauskaitė ir Austėja Švegždaitė – ketvirtų
a,b,d klasių mokinius.
8b klasės moksleivė Orinta Valavičiūtė dalijosi mintimis:
„Vykdėme sklaidą apie toleranciją, neįgaliuosius, jų teises.
Ypatingai kreipėme dėmesį į tai, jog net ir jauniausi mokiniai
turėtų žinoti, kad neįgalieji nėra kažkuo blogesni, jog dažnai
netinkamai su jais elgiamasi, pažeidžiamos jų teisės. Tikime, jog
turime pradėti ugdyti toleranciją kuo anksčiau, norime, jog
žmonės žinotų, kaip elgtis, kaip padėti, kaip bendrauti su
neįgaliaisiais. Daugeliui klausytojų kilo klausimų, nagrinėjome
juos kartu, pasakojome, kodėl dažnai nematome jų gatvėse ir
kodėl tai kenksminga bendruomenei. Kuo labiau stengėmės
pabrėžti, jog turėtume šilčiau juos priimti, paskatinti neįgaliuosius nebijoti bendrauti. Juk todėl ir yra
kuriamos bendruomenės! Išties pastebėjome didelę sklaidos problemą, matome, jog Lietuvoje būtina
mokyti visuomenę priimti kiekvieną. Kodėl mes visi tokie ,,primokyti“, lyg prigąsdinti, jog nereikia lįsti prie ,
,kitokių žmonių’’? Kiekvienas turime savų bruožų, savų skirtumų. Ar dėl to keičiasi mūsų teisės? Jei jau
gyvename laisvoje šalyje, turime gerbti kiekvieną gyventoją. Mums labai svarbu per ateinančias kartas
keisti įsisenėjusį požiūrį į neįgaliuosius, būtų džiugu, jei pamatytume vis daugiau darbo vietų, mokyklų,
kitų įstaigų, kuriose neįgalusis nebūtų išskiriamas.”
Labdaros akcija – „Pyragų diena“
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. 9 gruodžio d.
Paskubėk, registruokis bei savaitgalį skirk laiko geram darbui –
iškepk pyragą vienas ar su šeima .
Gruodžio 16d. (pirmadienį) per ilgąsias pertraukas pradinių klasių
trikampyje tavęs su skaniais pyragais lauks prekystalis, klientai
ir puiki patirtis.
Juk dalintis smagu!
Pažintis su profesija: advokatas
Agnė Adamonytė / 2019 m. 8 gruodžio d.
Minėdama Advokatūros savaitę, Lietuvos advokatūra jau ne pirmi metai
organizuoja advokatų susitikimus su moksleiviais, prisidėdama prie
mokinių švietimo iniciatyvos. Lapkričio 14 d. mokykloje aštuntų klasių
mokiniai turėjo galimybę per pilietinio ugdymo pamoką susipažinti su
advokato profesija, kurią pristatė advokato Vytauto Savčiuko kontoros
advokatas Artūras Melisiakas. Advokatas pasidalino asmenine patirtimi,
papasakojo apie Lietuvos advokatūros istoriją, jos tradicijas, vertybes,
advokato etikos kodekso principus. Kartu su mokiniais diskutavo apie
pagrindinio šalies dokumento – Lietuvos Respublikos Konstitucijos –
svarbą, ragino visus domėtis ir išmėginti savo jėgas dalyvaujant
Konstitucijos egzamine. Susitikimą organizavo direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Renata Kraus, jame taip pat dalyvavo progimnazijos direktorius
Eugenijus Manelis, mokytojai Rita Bakanienė, Liuda Šulskienė, Loreta
Kamarauskienė, Valdemaras Purelis, Povilas Sinkevičius.
Kino vakaras 5-6 klasių moksleiviams
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. 5 gruodžio d.
DĖMESIO !!!
Gruodžio 12d. 17 val. kviečiame visus penktų ir šeštų klasių mokinius į aktų salę dalyvauti kino
vakare. Registraciją vykdo klasių seniūnai.
2m klasė dalyvavo “Olimpinio mėnesio” projekte
2m klasė rugsėjo 30 – spalio 27 dienomis dalyvavo “Olimpinio
mėnesio” projekte. Šį pasirinkimą klasė priėmė su džiaugsmu.
I savaitė buvo skirta fiziniam aktyvumui. Per šią savaitę
siekėme prasmingo fizinio aktyvumo. Prieš pamokas darėme
“Ąžuolo mankštą”, šokome “Pieno kokteilį”, pasidarėme
olimpinius medalius bei išsiaiškinome pagrindines olimpines
vertybes – PADARBĄ, DRAUGYSTĘ, TOBULĖJIMĄ. Su 2j klase
žaidėme draugiškas kvadrato varžybas. Mokiniai su tėveliais
išsiaiškino, kokias fizines veiklas mėgo jų tėveliai, kai jie buvo
antrokai.
II savaitė buvo skirta sveikai mitybai. Kalbėjome apie sveikos
mitybos principus, piešėme sveikos mitybos piramidę, bei
stengėmės laikytis sveikos mitybos principų ne tik klasėje, bet
ir namuose. Fizinio aktyvumo veiklas tęsėme ir antrąją savaitę.
III savaitė buvo skirta vaiko gerovei ir išsiaiškinome, kaip mes
visi klasėje galėtume pasijausti geriau, kad vaiko gerovė labai
priklauso nuo kiekvieno draugiškumo bei malonaus bendravimo.
Klasėje įkūrėme “Padėkos dėžutę” į kurią dėjome savo
parašytas padėkas draugams. Juk padėka, tai – dovana, kuri tinka kiekvienam. .Fizinio aktyvumo veiklas
tęsėme ir trečiąją savaitę.
IV savaitė buvo skirta pokalbiams apie laiką, kurį leidžiame prie ekranų – telefonų, TV. . Fizinio aktyvumo
veiklas tęsėme ir antrąją savaitę.
Viso projekto metu tėveliai gavo veiklas, kurias atlikinėjo namuose kartu su šeima.
Projekto metu vaikai gavo labai daug žinių, gerų emocijų, o, svarbiausia, visi supratome, kad be
PAGARBOS, DRAUGYSTĖS nebus TOBULĖJIMO.
2m klasė ir kiekvienas vaikas gavo diplomą už aktyvų ir prasmingą dalyvavimą “ Olimpinio mėnesio”
projekte ir visi nusprendėme, kad ir projektui pasibaigus, dar ne kartą grįšime prie “Olimpinio mėnesio”
projekto veiklų.
2m klasės mokytoja Ramunė Kiršienė
„Užsiaugink drugelį pats“
2 h klasės pradinukai kartu su mokytoja rugsėjo–spalio mėn.
dalyvavo projekte „Užsiaugink drugelį pats“ (šiame projekte
dalyvauja ir daugiau progimnazijos klasių). Projekto tikslas –
mokyti vaikus pažinti gamtą, suteikti kuo daugiau žinių apie
drugelių gyvenimo ciklą bei ugdyti vaikų atsakomybę globojant
gamtą ir ugdant meilę jai.
Rugsėjo pradžioje klasėje apsigyveno tropinių drugelių vikšrai,
kurie atkeliavo iš „Kupu Kupu“ įmonės. Kasdien vikšrus
maitinome kanų lapais ir laukėme stebuklo. Po kelių savaičių
vikšrai tapo lėliukėmis, o jos – ‘Papillo lowi’ drugeliais. Vaikams
pasisekė pamatyti vienos lėliukės virsmą drugeliu. Drugelius
maitinome citrusiniais vaisiais.
Vaikai žiūrėjo video medžiagą apie drugelių vystymosi ciklus, jų
gyvenimą, kasdien stebėjo drugelius ir rūpinosi jais, patirdami
daug džiaugsmo.
Ugdant vaikus labai svarbu mokytis iš patirties ir asmeninės
praktikos, todėl smagu, kad vaikai vis dažniau mokosi ne tik iš
vadovėlių, bet patys tyrinėdami ir stebėdami.
Mokytoja Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas