Dėl nuotolinio mokymo konsultuoja:
M.Mažvydo patalpose esančias
1-4 klases kuruoja pavaduotoja
Daina Černienė, daina.cerniene@mmazvydas,lt tel. 8 61984127
Pilaitės gimnazijoje esančias
1-4 klases kuruoja pavaduotoja
Jolanta Sereičikienė jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt, 8 64598679
5-6 klases kuruoja pavaduotoja
Eglė Laumelienė egle.laumeliene@mmazvydas.lt,tel. 8 61462539
7-8 klases kuruoja pavaduotoja
Renata Kraus renata.kraus@mmazvydas.lt,tel. 8 68206264
TAMO dienyno klausimais konsultuoja
Kristina Jūraitė dienynas@mmazvydas.lt
Informacinių technologijų klausimais galite kreiptis į
Eglę Jūraitytę egle.juraityte@mmazvydas.lt, tel.8 64674153
Bendrais klausimais galite skambinti raštinės telefonu, jis yra peradresuotas: (8~5) 279 5579
Informuojame,
Administratorius / 2020 m. 28 gruodžio d.
kad nuo 2021-01-04 iki 2021-01-31 pradinių klasių mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu.
(Lietuvos  Respublikos Vyriausybes 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1418 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje  paskelbimo“ pakeitimo : „2.2.9.2. ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu „)

Pamokų pradžia 8:00 val. 
Pamokų tvarkaraštis nesikeičia. 

Pagarbiai
progimnazijos direktorius
Eugenijus Manelis
Gerbiami tėveliai,
Administratorius / 2020 m. 8 gruodžio d.
informuojame, kad š. m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo. Yra nauji apribojimai švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje, todėl atkreipiame Jūsų dėmesį į svarbiausius pakeitimus:

Pradinis ugdymas (1-4 kl.)
  • mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;
Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-12 kl.)
  • ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
  • žiemos (Kalėdų) atostogos vyks įprastai – 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Neformalus ugdymas
  • neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Progimnazijos direktorius
Eugenijus Manelis
Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 metu
Eglė Laumelienė / 2020 m. 23 lapkričio d.
Dėl kaukių dėvėjimo
Eglė Laumelienė / 2020 m. 9 lapkričio d.
Informacija, kaip saugiai dėvėti kaukę.
Gerbiami tėveliai,
Administratorius / 2020 m. 8 spalio d.
informuojame, kad dalyko mokytojai, dirbančiai 5-8 klasėse, patvirtintas teigiamas COVID-19.
Dėl Jūsų vaikų saugumo, rytoj (2020-10-09, penktadienį) 5-8 klasės dirba nuotoliniu būdu.
Pamokų temas ir užduotis rasite TAMO dienyne.
Dėl mokymosi kitą savaitę, informuosime per TAMO dienyną.
Administracija
Algoritmai kaip elgtis Covid – 19 metu
Administratorius / 2020 m. 21 rugsėjo d.
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas