Pietų pertraukos organizavimas mokykloje 2022-2023
2022-2023 m.m. maitinimo organizavimas
Eglė Laumelienė / 2022 m. 2 rugsėjo d.
1. Maitinimo organizavimas 2022-2023 m.m.
2. 1-4 klasių valgiaraštis
3. 5-8 kl. valgiaraštis
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-06-15/16
Eglė Laumelienė / 2022 m. 10 birželio d.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-06-15/16
2022 m. birželio 15 d. nuo 14.00 iki 18.30 val. ir birželio 16 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno
Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių
tėvams (globėjams / rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už gegužės, birželio mėnesio laikotarpius 1 – 4 klasėms bei 5 – 8 kl. už gegužės mėnesį.
Patiksliname, kad mokinių atostogų metu, nedarbo dienas ir už tas dienas, kai mokinys mokosi mokykloje,
valgo pietus valgykloje – maisto davinys neskiriamas. Detalesnę informaciją 1 – 2 klasių tėvams
(globėjams / rūpintojams) suteikia klasės mokytoja, 3 – 8 klasėms – soc. pedagogės.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-05-10/11
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-05-10/11
2022 m. gegužės 10 d. nuo 7.30 iki 18.00 val. ir gegužės 11 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno
Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių
tėvams (globėjams / rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už balandžio mėnesio laikotarpį. Patiksliname, kad mokinių atostogų metu, už nedarbo dienas ir už
tas dienas, kai mokinys mokosi mokykloje, valgo pietus valgykloje – maisto davinys neskiriamas.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-04-13 / 14
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-04-13 / 14
2022 m. balandžio 13 d. nuo 7.30 iki 18.00 val. ir balandžio 14 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno
Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių
tėvams (globėjams / rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už kovo mėnesio laikotarpį. Patiksliname, kad mokinių atostogų metu, nedarbo dienomis, be
priežasties praleistas pamokas ir už tas dienas, kai mokinys mokosi mokykloje, valgo pietus valgykloje –
maisto davinys neskiriamas.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį rekomenduojama laikytis saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones,
mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-03-09/10
Eglė Laumelienė / 2022 m. 7 kovo d.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-03-09/10
2022 m. kovo 9 d. nuo 7.30 iki 18.00 val. ir kovo 10 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno Mažvydo
progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių tėvams
(globėjams / rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už vasario mėnesio laikotarpį. Patiksliname, kad mokinių atostogų metu, nedarbo dienas ir už tas
dienas, kai mokinys mokosi mokykloje, valgo pietus valgykloje – maisto davinys neskiriamas.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis
saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-01-13/14
Eglė Laumelienė / 2022 m. 11 sausio d.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-01-13/14
2022 m. sausio 13 d. nuo 7.30 iki 17.00 val. ir sausio 14 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno Mažvydo
progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių tėvams
(globėjams / rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už gruodžio mėnesio laikotarpį. Patiksliname, kad mokinių atostogų metu ir už tas dienas, kai
mokinys mokosi mokykloje, valgo pietus valgykloje – maisto davinys neskiriamas.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis
saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-12-03
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-12-03
2021 m. gruodžio 3 d. nuo 7.30 iki 17.00 val. Martyno Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17
A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių tėvams (globėjams/ rūpintojams), kurių vaikams yra
paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant
saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir kt.) už lapkričio mėnesio laikotarpį.
Patiksliname, kad mokinių atostogų metu ir už tas dienas, kai mokinys mokosi mokykloje, valgo pietus
valgykloje – maisto davinys neskiriamas.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis
saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-11-10/11
Eglė Laumelienė / 2021 m. 8 lapkričio d.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-11-10/11
2021 m. lapkričio 10 d. nuo 7.30 iki 18.00 val. ir lapkričio 11 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno
Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių
tėvams (globėjams/ rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už spalio mėnesio laikotarpį.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis
saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Maitinimą organizuoja
Maitinimą mokykloje organizuoja:
M.Mažvydo progimnazijos patalpose – UAB Comprisa
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas