Prašymai dėl nemokamo maitinimo (1-2 kl. mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams)
Edita Juknienė / 2021 m. 1 spalio d.
Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo priešmokyklinukų, pirmokų, antrokų tėvams (globėjams,
rūpintojams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai)
turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus
sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus
sąrašus). Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.
Prisegti failai
Maitinimą organizuoja
Maitinimą mokykloje organizuoja:
M.Mažvydo progimnazijos patalpose – UAB Comprisa
Pilaitės gimnazijos patalpose – UAB Grasiga
Maisto davinių atsiėmimo tvarka
Eglė Laumelienė / 2021 m. 28 rugsėjo d.
Mokinių maitinimo organizavimo įsakymas ir tvarkos aprašas
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas
Valgiaraščiai 2021-2022 m.m.
Prisegti failai
Planuojamas viešųjų pirkimų planas 2021m.
Prisegti failai
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
Prisegti failai
Maitinimo grafikai 2021-2022
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas