Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-01-13/14
Eglė Laumelienė / 2022 m. 11 sausio d.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-01-13/14
2022 m. sausio 13 d. nuo 7.30 iki 17.00 val. ir sausio 14 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno Mažvydo
progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių tėvams
(globėjams / rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už gruodžio mėnesio laikotarpį. Patiksliname, kad mokinių atostogų metu ir už tas dienas, kai
mokinys mokosi mokykloje, valgo pietus valgykloje – maisto davinys neskiriamas.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis
saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-12-03
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-12-03
2021 m. gruodžio 3 d. nuo 7.30 iki 17.00 val. Martyno Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17
A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių tėvams (globėjams/ rūpintojams), kurių vaikams yra
paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant
saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir kt.) už lapkričio mėnesio laikotarpį.
Patiksliname, kad mokinių atostogų metu ir už tas dienas, kai mokinys mokosi mokykloje, valgo pietus
valgykloje – maisto davinys neskiriamas.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis
saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Pilaitės gimnazijos patalpose besimaitinančių mokinių maitinimo valgiaraštis
Eglė Laumelienė / 2021 m. 15 lapkričio d.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-11-10/11
Eglė Laumelienė / 2021 m. 8 lapkričio d.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-11-10/11
2021 m. lapkričio 10 d. nuo 7.30 iki 18.00 val. ir lapkričio 11 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno
Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių
tėvams (globėjams/ rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už spalio mėnesio laikotarpį.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis
saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Prašymai dėl nemokamo maitinimo (1-2 kl. mokinių tėvams, globėjams, rūpintojams)
Edita Juknienė / 2021 m. 1 spalio d.
Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo priešmokyklinukų, pirmokų, antrokų tėvams (globėjams,
rūpintojams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai)
turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus
sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus
sąrašus). Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.
Prisegti failai
Maitinimą organizuoja
Maitinimą mokykloje organizuoja:
M.Mažvydo progimnazijos patalpose – UAB Comprisa
Pilaitės gimnazijos patalpose – UAB Grasiga
Maisto davinių atsiėmimo tvarka
Eglė Laumelienė / 2021 m. 28 rugsėjo d.
Mokinių maitinimo organizavimo įsakymas ir tvarkos aprašas
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas