Kvietimas
Visą didelę Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenę nuoširdžiai kviečiu prisidėti prie šios akcijos. Padėkime
Ukrainai ir tikėkime, kad mums panašioje situacijoje niekada neteks atsidurti.
1-4 kl. paramą Ukrainai nuo kovo 7 d. iki 10 d. mokiniai/ tėvai/ mokytojai neša į savo klases .
5-8 kl. nuo 7:15 iki 8:00 , prieš pamokas į 122a kab.
Visi, norintys paaukoti didesnį kiekį, patys pristato paramą tiesiogiai į Mykolo Biržiškos gimnaziją.
Kovo 16 dieną supakuotas prekes išvešime į Mykolo Biržiškos gimnaziją. Šią misiją norime patikėti savanoriams
tėvams ir mokytojams, turintiems automobilį.
Atkreipkime dėmesį į pateiktą reikalingos paramos sąrašą.
Direktorė Eglė Laumelienė
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas